منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری 97

تعرفه نظام مهندسی سال

جهت مشاوره در زمینه منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری 97

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

 لیست منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری 97 – 98 از طریق این مقاله در اختیار داوطلبان آزمون نظام مهندسی رشته زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی 97 ، تاریخ و زمان ثبت نام آزمون نظام مهندسی را در همین سایت مطالعه نمایند.

داوطلبان شرکت در آزمون نظام مهندسی رشته معماری می توانند جهت رفع هرگونه سوال در رابطه با منابع آزمون نظام مهندسی معماری سال 97 از طریق تلفن ثابت 9099071613 با کارشناسان تماس حاصل فرمایند.

لیست منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری

لیست منابع آزمون نظام مهندسی معماری سال 97 – 98 به شرح ذیل می باشد:

 رشته معماري(طراحي)

    مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)

    مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶)

    مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲)

    مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)

    مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)

    مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۶ )

    مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)

    مبحث بيستم ( علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)

    مبحث بيست و يكم ( پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)

    مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري

    مباني طراحي معماري *

    جزئيات اجرائي ساختمان *

    ضوابط بلند مرتبه سازي *

    ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

  تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

  تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

  تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود

.

 رشته معماري(نظارت)

    قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)

    مبحث دوم (نظامات اداري)(۱۳۸۴)

    مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)

    مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶)

    مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶)

    مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲)

    مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲)

    مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)

    مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)

    مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)

    مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲)

    مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)

    مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶)

    مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)

    مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)

    مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( ۱۳۸۹)

    مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۶ )

    مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)

    مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)

    مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)

    مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)

    راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي (۱۳۹۲)

    راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)

    گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان *

    روشها و مسائل اجرايي*

    مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها

    راهنماي مبحث شانزدهم(تاسيسات بهداشتي) (۱۳۹۶)

– براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

  تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

  تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

  تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته معماري(اجرا)

    قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)

    مبحث دوم: ( نظامات اداري)(۱۳۸۴)

    مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)

    مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶)

    مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶)

    مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲)

    مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲)

    مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)

    مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)

    مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)

    مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲)

    مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)

    مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶)

    مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)

    مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)

    مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹)

    مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- (۱۳۹۶ )

    مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)

    مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)

    مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)

    مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)

    راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي(۱۳۹۲)

    راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)

    گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان *

    روشها و مسائل اجرايي*

    نظام فني و اجرائي کشور

    مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري*

    قوانين صنعت بيمه و ماليات*

    مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*

    قانون كار*

    ماشين آلات ساختماني*

    قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن ها

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

  تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

  تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

  تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 

 

 

داوطلبان شرکت در آزمون نظام مهندسی رشته معماری می توانند جهت رفع هرگونه سوال در رابطه با منابع آزمون نظام مهندسی معماری سال 97 از طریق تلفن ثابت 9099071613 با کارشناسان تماس حاصل فرمایند.

جهت مشاوره در زمینه منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری 97

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید