معرفی دانشگاه مازندران

جهت مشاوره در زمینه معرفی دانشگاه مازندران

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دانشگاه مازندران یک دانشگاه دولتی در شهر بابلسر، استان مازندران است. این دانشگاه در سال 1349 تاسیس شده است. در حال حاضر 13200 دانشجو و 338 استاد در این مرکز مشغول به فعالیت هستند.

این مرکز تا به امروز توانسته 7441 مقاله علمی در نشریات و همایش ها داخلی منتشر کند.

دانشگاه مازندران صاحب امتیاز و ناشر 13 مجله تخصصی است و تا کنون 18 همایش توسط دانشگاه مازندران برگزار شده است. این دانشگاه بیشتر کلید واژه های « محیط زیست » و « معماری » منتشر نموه است.

در این مقاله رتبه قبولی در دانشگاه مازندران در سه منطقه ذکر شده است.

معرفی دانشگاه مازندران

رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه مازندران

بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان باید رشته های مورد علاقه خود را نسبت به رتبه و تراز که در کنکور سراسری کسب نموده اند انتخاب نمایند.

شما می توانید با خواندن این مقاله از رتبه قبولی در دانشگاه مازندران  آگاه شوید در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه در کنکور سال گذشته در سه منطقه ذکر شده است.

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1246 429 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1266 434 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1350 463 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1562 538 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1583 545 منطقه 1 پسر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
1711 585 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
1743 596 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
1788 608 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
1841 620 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
2120 712 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
2218 744 منطقه 1 دختر تهران پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
2221 746 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
2262 755 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
2525 823 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
630 310 منطقه 2 پسر ساري پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
771 374 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
839 406 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
981 482 منطقه 2 پسر ساري پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1246 610 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1256 614 منطقه 2 پسر كاشمر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1278 627 منطقه 2 پسر ساري پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1283 630 منطقه 2 دختر نيشابور پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1318 652 منطقه 2 دختر كاشمر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1378 677 منطقه 2 دختر بهشهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1463 714 منطقه 2 پسر ساري پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1477 721 منطقه 2 دختر نيشابور پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1501 733 منطقه 2 پسر كاشمر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1513 742 منطقه 2 دختر بهشهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1517 745 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1517 745 منطقه 2 پسر كرج پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1543 756 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1601 782 منطقه 2 دختر ساري پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
1650 804 منطقه 2 دختر نوشهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
1671 816 منطقه 2 دختر ساري پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
1757 860 منطقه 2 پسر كاشمر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
1816 890 منطقه 2 دختر ساري پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
1816 890 منطقه 2 دختر نيشابور پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
1873 913 منطقه 2 پسر نيشابور پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
1898 927 منطقه 2 پسر ساري پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
1913 934 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
2018 985 منطقه 2 پسر كاشمر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
2063 1007 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
2077 1015 منطقه 2 پسر ساري پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
2192 1072 منطقه 2 دختر قوچان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
2214 1087 منطقه 2 دختر بهشهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
2309 1138 منطقه 2 دختر آمل پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
2441 1204 منطقه 2 دختر ساري پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
2474 1224 منطقه 2 پسر ساري پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
2531 1255 منطقه 2 پسر نيشابور پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
2531 1255 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
3348 1667 منطقه 2 پسر آمل پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران محل خدمت نور
4436 2194 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران محل خدمت نکا
5098 2511 منطقه 2 دختر بابلسر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران محل خدمت عباس آباد
5109 2517 منطقه 2 پسر ساري پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران محل خدمت گلوگاه
970 151 منطقه 3 پسر برازجان پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1141 182 منطقه 3 پسر خلخال پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1557 260 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1922 329 منطقه 3 پسر كاشمر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
1928 331 منطقه 3 پسر گاليكش پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1983 344 منطقه 3 پسر تربت جام پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
2555 459 منطقه 3 پسر مينودشت پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
2580 466 منطقه 3 دختر گنبد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
2940 538 منطقه 3 دختر تنكابن پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
3221 605 منطقه 3 دختر تنكابن پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
3361 630 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
3361 630 منطقه 3 دختر رامسر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
3757 697 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
3839 705 منطقه 3 پسر رضوانشهر پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

اگر علاقه به تحصیل در دانشگاه های روزانه مانند دانشگاه مازندران  هستید میتوانید معرفی دریگر دانشگاه ها را نیز مطالعه بفرمایید. معرفی دانشگاه جندی شاپور

جهت مشاوره در زمینه معرفی دانشگاه مازندران

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید