مصاحبه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد + تکمیل مدارک لازم +جزئیات

مصاحبه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جهت مشاوره در زمینه مصاحبه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد + تکمیل مدارک لازم +جزئیات

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مصاحبه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد برای قبول شدگان در آزمون این واحد آموزشی که به شرح ذیل می باشد در این دانشگاه برگزار می گردد.

اطلاعیه مصاحبه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

با توجه به اینکه دعوت از یک برابر ظرفیت نیروی مورد نیاز رشته های شغلی اعلام شده است. و همچنین سه برابر ظرفیت

نیروی مورد نیاز در رشته های دارای آزمون عملی و مصاحبه شغلی فوریتهای پزشکی و مددکار بهداشتی و درمانی(ایثارگران

معزز دو برابر ظرفیت) اعلام شده است.

به آگاهی می رساند:

1. افرادی که دارای کارنامه سنجش در شغل محل های انتخابی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خراسان

رضوی با وضعیت: (داوطلب گرامی با توجه به نمره کل اولیه، شما برای طی مرحله بررسی مدارک معرفی می شوید) می

باشند. می بایست جهت اطلاع از زمان، مکان و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و بررسی مدارک ظرف مدت 24 ساعت

آینده به سامانه جذب نیروی انشانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه نمایند.

2. کارت ورود به مرحله تشکیل پرونده و بررسی مدارک هر یک از افراد دعوت شدگان و همچنین اطلاع از زمان و مکان انجام

آزمون عملی و مصاحبه شغلی (در رشته های شغلی کاردان/کارشناس فوریت های پزشکی و مددکار بهداشتی درمانی) از

طریق سایت فوق الذکر اعلام خواهد شد.

3. لازم به ذکر است از هم اکنون نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز مطابق لیست زیر اقدام نمایید.

مدارک شناسایی جهت مصاحبه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1 .2 قطعه عکس 4*3 با پشت زمینه سفید و پشت نویسی شده

2 .پرینت فرم ثبت نام در سایت سازمان سنجش آموزش کشور

3 .پرینت کارنامه ی آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

4 .پرینت کارت دعوت به تشکیل پرونده/ مصاحبه شغلی

5 .اصل و تصویر کارت ملی هوشمند داوطلب پشت و رو/ رسید تعویض کارت ملی هوشمند (یک سری)

6 .اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه داوطلب (یک سری)

7 .اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر (یک سری در صورت تاهل)

8 .اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت پشت و رو( یک سری )ویژه آقایان

9 .اصل و تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل و یا گواهینامه موقت تحصیلی مورد نیاز مندرج در آگهی منتشره

(یک سری).

نکته: افرادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند، می بایست اصل و تصویر مدرک کارشناسی مرتبط با رشته

تحصیلی کارشناسی ارشد را به همراه داشته باشند.

10 .اصل و تصویر گواهی پایان طرح یا معافیت از طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا حکم کارگزینی پایان

طرح
11 .گواهی اشتغال به طرح یا تمدید طرح حکم، معرفی نامه جهت مشمولین طرح اجباری و شاغل در واحد های های تابعه

دانشگاه، با قید تاریخ شروع و پایان طرح به تفکیک مدت اجباری و اختیاری طرح (به تاریخ روز).

12.گواهی اشتغال به طرح در خصوص افراد در حال تمدید طرح از سایر دستگاه ها با قید تاریخ شروع و پایان طرح به

تفکیک مدت اجباری و اختیاری طرح (به تاریخ روز)

13.گواهی موافقت با انصراف از طرح در زمان بررسی مدارک برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان دارای طرح

اختیاری که طرح خود را در سایر دانشگاهها یا سازمانهای تابعه وزارت متبوع می گذرانند (به تاریخ روز )

14.گواهی پایان تعهدات ضریب k (جهت متخصصین)

15.گواهی اشتغال جهت مشمولین تعهدات ضریب k از کارگزینی محل خدمت با قید تاریخ شروع و پایان تعهدات به انضمام

آخرین حکم کارگزینی ممهور به مهر کارگزینی واحد.

توضیح: مشمولین تعهدات ضریب k در صورتی که در مناطق محروم دارای ضریب محرومیت 5/3 سه پنجم و

5/5.3 سه و نیم پنجم( مشغول به خدمت می باشند، می توانند در آزمون استخدامی همان موسسه)صرفا برای همان منطقه

محل خدمت (شرکت نمایند. سایر مشمولین تعهدات ضریب k در صورتی مجاز به ثبت نام در آزمون)در هر شغل-محل(می

باشند که از میزان تعهدات آنان حداکثر 6 ماه باقی مانده باشد) مالک عمل برای محاسبه حداکثر شش ماه، از تاریخ آخرین

روز ثبت نام می باشد.

16 .اصل و تصویرگواهینامه رانندگی آمبولانس (دارا بودن گواهینامه ب 2 یا پایه 2 و ب 1 ) در خصوص داوطلبین رشته های

فوریتهای پزشکی.

مدارک سهمیه ایثارگری و سهمیه معلولین مصاحبه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1 .اصل و تصویر کارت ایثارگری ویژه خانواده معظم شهدا-جانبازان-آزادگان ( یا گواهی معتبر از بنیاد شهید و امور

ایثارگران )به تاریخ روز

2. اصل و تصویر کارت ایثار رزمندگان یا گواهی معتبر از مراجع ذیصالح با تایید معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج

مستضعفین، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی جهت استفاده از سمیه ایثارگری

رزمنده یا فرزند رزمنده با قید حضور داوطلبانه در جبهه جنگ جهت استفاده از سهمیه ایثارگری (5%به تاریخ روز)

3. گواهی معتبر از مراجع و مقامات ذیصالح صادر کننده گواهی خدمت در جبهه با تأیید باالترین مقام هریک از نیروهای

مسلح) ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد کل سپاه پاسدران انقالب اسلامی، ستاد ارتش جمهوری اسالمی، وزارت دفاع

و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران به تاریخ روز( جهت استفاده از سهمیه

ایثارگری 5 %رزمنده یا فرزند رزمنده با قید مدت حضور داوطلبانه در جبهه جنگ (به تاریخ روز).

تذکرمهم: به گواهی های ارائه شده از سایر ارگانهای نظامی و کانون بازنشستگان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4. تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر یا همسر در صورت استفاده از سهمیه ایثارگران (ویژه داوطلبان ایثارگر مشمول سهمیه

جانبازان، آزادگان و رزمندگان).

5. ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی استان محل اقامت جهت استفاده از سهمیه معلولین با قید عبارت استفاده از

سهمیه 3 %استخدامی به تاریخ روز.د) مدارک ارفاقی به سن:

6. ارائه اصل و تصویر کارت یا گواهی ایثارگری معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان/ شهرستان جهت جانبازان باالی

25 درصد، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان 25 درصد و باالتر، فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر . (معاف از

شرایط حداکثر سن)

7. اصل و تصویر کارت بنیاد شهید برای افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر) حداکثر به میزان

5 سال

8. اصل و تصویر کارت ایثار جهت رزمندگان دارای سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ، به میزان مدت حضور در جبهه و یا
مدت زمان بستری یا استراحت پزشکی.

سایر موارد

9. ارائه خالصه سوابق خدمتی کارکنان تمام وقت دولتی، ممهور به مهر اداره کارگزینی محل خدمت و سوابق بیمه تائید شده

از شعب بیمه جهت احتساب سابقه خدمت (حداکثر به میزان 5 سال)

10. ارائه فرم خالصه سوابق (فرم شماره 502 ) و تصویر آخرین قرارداد سال 98 و سوابق بیمه تائید شده از شعب بیمه جهت

احتساب سنوات قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در دانشگاه و یا سایر موسسات تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی اعم از قرارداد کار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری(مجموعاً حداکثر به میزان 15 سال)

11. ارائه سوابق بیمه تائید شده از شعب بیمه و گواهی مربوطه ممهور به مهر و امضای شرکت و محل خدمت فرد جهت
احتساب سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیر مستقیم و از طریق شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد

با دانشگاه وسایر موسسات تابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به خدمت اشتغال دارند. (مجموعاً حداکثر به میزان

15 سال).

12. ارائه سوابق بیمه تائید شده از شعب بیمه و گواهی مربوطه ممهور به مهر و امضای شرکت و یا مؤسسه محل خدمت فرد

جهت احتساب سنوات شرکتی و یا قراردادی داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت (اعم از قراردادکار معین و پزشک
خانواده و قرارداد مشاغل کارگری (در دانشگاه و یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا شرکت
های پیمانکاری طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ آزمون با موسسه قطع همکاری نموده اند.) حداکثر
به میزان 5 سال

13. ارائه سوابق بیمه تائید شده از شعب بیمه و گواهی مربوطه ممهور به مهر و امضای شرکت و یا مؤسسه محل خدمت فرد
جهت احتساب سنوات شرکتی و یا ارائه فرم خالصه سوابق(فرم شماره 502) قراردادی داوطلبانی که بر اساس دستورالعمل
های مربوطه به حالت اشتغال دیگری تبدیل وضع شده اند. (اشتغال بصورت مستمر) مجموعاً حداکثر به میزان 15 سال
14. ارائه گواهی اشتغال، پایان قسمتی از طرح و یا پایان طرح جهت داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را باستناد
قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق.
15. ارائه کارت پایان خدمت نظام وظیفه جهت احتساب مدت خدمت سربازی انجام شده.

تذکرات مهم

مالک سنجش تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه، تاریخ پایان طرح اجباری، تاریخ شروع

به طرح اجباری(جهت افرادی که در دوران طرح اجباری در این دانشگاه می باشند)، تاریخ 98/7/12 (آخرین روز ثبت نام) و

مالک محاسبه سن تاریخ 98/7/2 (اولین روز ثبت نام) می باشد.

2. ارائه اصل کلیه مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده الزامی می باشد. در غیر اینصورت تشکیل پرونده انجام نخواهد شد.

3. به مدارک ناقص جهت تشکیل پرونده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4. افراد مشمول صرفاً جهت تشکیل پرونده و بررسی مدارک دعوت می گردند و اعرالم نتیحه نهایی پس از بررسی مدارک و

تطبیق اولیه توسط سازمان سنجش کشور صورت می پذیرد.

5. تشکیل پرونده و بررسی مدارک، حقی برای فرد به منزله قبولی ایجاد نمی کند و شرایط کلیه دعوت شدگان در مقایسه با

سایر داوطلبان دارای سهمیه مشابه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

6. تصویر مدارک ارائه شده جهت تشکیل پرونده، به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.

7. پس از اتمام زمان تعیین شده جهت بررسی مدارک و رفع نقص، در صورت عدم تکمیل مدارک و مستندات ارائه شده در مهلت
مقرر مطابق اطلاعات ثبت نامی و در نتیجه عدم احراز شرایط مذکور در آگهی، هیچ گونه اعتراضی از جانب داوطلب وارد

نخواهد بود.
8. بدیهی است عدم مراجعه در مهلت تعیین شده به منزله انصراف قطعی بوده و هیچ ادعایی نیز در این رابطه

پذیرفته نخواهد بود.
9. خواهشمند است جهت جلوگیری از ازدحام جمعیت صرفاً در زمان تعیین شده در کارت دعوت به بررسی مدارک که متعاقباً

اعلام می گردد مراجعه نمایید، در غیر اینصورت امکان ترتیب اثر به مدارک ارائه شده توسط شرما مقدور نمی باشد. ضمنا

مهلت مزبور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

10. کلیه افراد دارای نقص مدرک، جهت تکمیل مدارک ناقص می بایست در مهلت مقرر که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد
مدارک خود را به مکان تشکیل پرونده تحویل نمایند.

11 .تائید مدارک افراد جهت استفاده از سهمیه 25 و 5 درصد ایثارگری و سهمیه 3درصد معلولین برعهده سازمان بنیاد شهید و

امور ایثارگران و سازمان بهزیسیی استان خواهد بود.
12 .باستثنای افرادی که از سقف سنی مجاز معاف می باشند، مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان حداکثر 15 سال

بیشتر نخواهد بود.

مدارک مورد نیاز به منظور تشکیل پرونده گزینش

1 -فرم تکمیل شده اطلاعات فردی

2 -اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه (صفحه توضیحات و انتخابات نیز کپی گرفته شود)

3 -اصل و تصویر کارت ملی پشت و رو

4 -اصل و تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت – پشت و رو (مخصوص آقایان) یا نامه از یگان خدمتی

5 -اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی(حداقل یکی از موارد ذیل)
– تصویر اصل مدرک تحصیلی یا گواهی موقت

– تصویر گواهی پایان طرح.

– تصویر گواهی معرفی نامه شروع به طرح (در صورت اشتغال به طرح)

– تصویر تسویه حساب دانشگاه مختص افرادی که شاغل به طرح نبوده یا فاقد گواهی موقت هستند.

6 -سه قطعه عکس 4*3(پشت نویسی شده)

7 -تصویر حکم کارگزینی – دارای مهر و امضا(مخصوص شاغلین دانشگاه)

مدارک دارای شرایط خاص

1-گواهی فعالیت در بسیج یا تصویر کارت عضویت بسیج

2 -تصویر گواهی آشنایی با فناوری اطالعات(مهارتهای هفتگانه ICDL)

3 -تصویر گواهی مدارک ایثارگر(خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و…)

4 -تصویر مستندات مربوط به کسب رتبه علمی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ..(فقط در سطح استانی یا کشوری)

5-تصویر مستندات مربوط به مقلات علمی پژوهشی معتبر

جهت مشاوره در زمینه مصاحبه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد + تکمیل مدارک لازم +جزئیات

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید