لیست رشته های پردرآمد فنی و حرفه ای سال 98-99

لیست رشته های پردرآمد فنی و حرفه ای سال 98 که از بازار کار و درآمد بالایی برخوردار می باشد، شامل موارد زیر است. این رشته ها در چهار زیر گروه دسته بندی شده است:

  • صنعت
  • خدمات
  • هنر
  • کشاورزی

رشته های گروه صنعت فنی حرفه ای

رشته های گروه صنعت فنی حرفه ای شامل رشته هایی نظیر مکانیک خودرو، الکترونیک، التروتکنیک، نقشه برداری، ساخت و تولید و … می باشد.

رشته های گروه خدمات

رشته های گروه خدمات فنی حرفه ای، شامل، کامپیوتر، حسابداری، تربیت بدنی، مدیریت خانواده و …

رشته های گروه هنر

رشته های گروه هنر فنی حرفه ای، شامل طراحی، گرافیک، دوخت، نقاشی، سینما، انیمیشن و …

رشته های گروه کشاورزی

رشته های گروه کشاورزی شامل رشته هایی نظیر صنایع غذایی، امور زراعتی ، ماشین های کشاورزی، امور دامی و …

برای مشاوره انتخاب از میان لیست رشته های پردرآمد فنی و حرفه ای 98 با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.

بهترین و پردرآمدترین لیست رشته های پردرآمد فنی و حرفه ای 98های فنی حرفه ای

 بهترین رشته فنی حرفه ای برای پسران : (زیر گروه های کلی)

هر فرد با توجه به شرایط روحی و علایق شخصی خود به انتخاب رشته بپردازد بنابراین برای آشنایی بیشتر با هر رشته با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید.

رشته های مناسب برای پسران نظیر مکانیک خودرو،الکترونیک، التروتکنیک ، نقشه برداری، ساخت و تولید، و …

لیست رشته های پردرآمد فنی و حرفه ای 98

 بهترین رشته فنی حرفه ای برای خانم ها : (زیر گروه های کلی)

پیشنهاد می دهیم خانم ها در انتخاب رشته فنی و حرفه ای رشته های گروه هنر را انتخاب نمایند. البته منطقی تر این است که هر فرد با توجه به شرایط روحی و علایق شخصی خود به انتخاب رشته بپردازد بنابراین برای آشنایی بیشتر با هر رشته با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید.

لیست رشته های پردرآمد فنی و حرفه ای 98