لیست رشته های پردرآمد ریاضی

لیست رشته های پردرآمد ریاضی

جهت مشاوره در زمینه لیست رشته های پردرآمد ریاضی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

لیست رشته های پردرآمد ریاضی 99 از طریق این مقاله منتشر شده است. لیست رشته های پردرآمد ریاضی که بسیار پرطرفدار می باشد را به اطلاع داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی کنکور رسانده و لیست رشته های پردرآمد دانشگاهی ایران و دنیا در گروه ریاضی را بررسی نماییم. اطلاع از بهترین رشته های ریاضی و اینکه پرطرفدارترین ، پردرآمدترین و بهترین و آینده دار ترین رشته های ریاضی برای داوطلبان حائز اهمیت بسیار است. رشته های پر درآمد ریاضی از طریق قبولی در کنکور و بدون کنکور توسط دانشگاه های متعدد ارائه می گردد. در این مقاله بهترین رشته های پردرآمد ریاضی ، رشته های پرطرفدار ریاضی بر اساس رتبه کنکور ، رشته های پردرآمد ریاضی بدون کنکور و لیست رشته های با کنکور ریاضی را مطالعه خواهید کرد.

برای مشاوره دراین زمینه می توانید از طریق تلفن ثابت 9099071613 با کارشناسان مجموعه صدای مشاوران تماس حاصل فرمایید.

بهترین رشته های پردرآمد ریاضی 99

بهترین رشته های پردرآمد ریاضی ، که به دلیل پردرآمد بودن از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی می باشد، رقابت بر سر قبولی در رشته هایی نظیر مهندسی کامپیوتر ، مهندسی مکانیک ، مهندسی برق و… که در این مقاله به توضیح کامل آن می پردازیم، بسیار بالا می باشد. برخی افراد بر این باور هستند که رشته هایی نظیر آنچه ذکر شد، دیگر اشباع شده و درآمد بالایی نخواهند داشت، ولی حقیقت این است که اگر به عنوان یک فرد عادی در هر رشته و شغلی فعالیت نمایید، احتمالا درآمد بالایی نخواهید داشت ولی اگر با علاقه ، خلاقیت و به روزرسانی اطلاعات خود به کسب درآمد بپردازید قطعا در رشته هایی که به ظاهر اشباع شده است درآمد بسیار بالایی کسب خواهید نمود.یکی از رشته های پرطرفدار که در لیست پردرآمدترین رشته های ریاضی می باشد ، رشته مهندسی کامپیوتر است که بسته به دانش عملی که کسب می نمایید رشته بسیار عالی برای کسب درآمد بالا خواهد بود. در رابطه با رشته مهندسی مکانیک باید بگوییم که میزان حقوق و دستمزد مهندس مکانیک برای کارمندان شرکت های کوچک مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین خواهد شد و برای افراد خلاق و منعطف در این رشته محدودیتی در کسب درآمد بالا وجود نخواهد داشت. در زیر لیست رشته های پرطرفدار و پردرآمد رشته های کنکور ریاضی را ملاحظه می نمایید.

پرطرفدارین رشته های پردرآمد ریاضی بر اساس رتبه کنکور

لیست پرطرفدارتین رشته های پردرآمد کنکور ریاضی به شرح ذیل می باشد:

 • در بین رتبه های زیر 100 کشوری کنکور ریاضی به ترتیب اولویت در رشته های مهندسی برق ،مهندسی کامپیوتر ،مهندسی مکانیک ،مهندسی عمران ،مهندسی شیمی می باشد.
 • در بین رتبه های زیر 1000 کشوری کنکور ریاضی به ترتیب اولویت:
 1. مهندسی برق
 2. مهندسی کامپیوتر
 3. مهندسی مکانیک
 4. مهندسی عمران
 5. مهندسی شیمی
 6. مهندسی صنایع
 7. مهندسی شیمی
 8. مهندسی نفت
 9. مهندسی هوافضا
 10. مهندسی معماری
 11. رشته فيزيک
 12. علوم کامپيوتر
 13. رياضيات و کاربردها
 14. رشته شيمي
 15. مهندسي پزشکي
 16. علوم اقتصادي
 17. کارشناسي ارشد علوم قضايي
 18. مهندسي مواد
 • در بین رتبه های زیر 5000 کشوری کنکور ریاضی به ترتیب اولویت:
 1. مهندسی برق
 2. مهندسی کامپیوتر
 3. مهندسی مکانیک
 4. مهندسی عمران
 5. مهندسی شیمی
 6. مهندسی صنایع
 7. مهندسی شیمی
 8. مهندسی نفت
 9. مهندسی هوافضا
 10. مهندسی معماری
 11. رشته فيزيک
 12. علوم کامپيوتر
 13. رياضيات و کاربردها
 14. مهندسی شهرسازي
 15. شيمی
 16. مهندسی انرژي
 17. مدیریت
 18. مهندسی راه آهن
 19. مهندسی دریا
 20. علوم مهندسی
 21. حسابداري
 22. فيزیک مهندسی
 23. علوم قضایی
 24. رشته ریاضی
 25. علوم اقتصادي
 26. مهندسی معدن
 27. دکتراي پيوسته فيزیک
 28. رشته روان شناسی
 29. علوم تربيتی
 30. کارشناسی ارشد علوم قضایی
 31. معماري داخلی
 32. مهندسی ایمنی
 • در بین رتبه های زیر 10000 کشوری کنکور ریاضی به ترتیب اولویت:
 1. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق
 2. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ
 3. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان
 4. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
 5. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ
 6. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
 7. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎري
 8. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد
 9. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻔﺖ
 10. رشته ﻓﯿﺰﯾﮏ
 11. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ
 12. ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
 13. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ
 14. رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﮐﺎرﺑﺮدﻫا
 15. مهندسی ﭘﻠﯿﻤﺮ
 16. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزي
 17. رشته ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 18. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن
 19. ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي
 20. ﺷﯿﻤﯽ
 21. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه آﻫﻦ
 22. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ
 23. مهندسی ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮﮋي
 24. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ
 25. رشته ﺣﺴﺎﺑﺪاري
 26. رشته رﯾﺎﺿﯽ
 27. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ درﯾﺎ
 28. ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
 29. ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
 30. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺮژي
 31. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮدرو
 32. ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
 33. دﮐﺘﺮاي ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ
 34. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ (ﮐﺸﺎورزي)
 35. روان ﺷﻨﺎﺳﯽ
 36. آﻣﺎر
 37. ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ
 38. ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﯾﯽ
 39. ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ
 40. ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب
 41. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﯾﯽ
 42. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري
 43. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺘﯽ
 44. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
 45. ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن
 46. ﮐﺎرداﻧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

مشاغل پر درآمد ریاضی بدون کنکور 99

ثبت نام در رشته های پردرآمد ریاضی بدون کنکور در دانشگاه های متعدد و در رشته های مختلفی انجام می شود برای اطلاع از دانشگاه هایی که ثبت نام بدون کنکور در رشته موردنظرتان که مطابق لیست بالا ارائه گردیده است ، می توانید از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071613 تماس بگیرید ، کارشناسان با جدیدترین اطلاعات راجع به ثبت نام بدون کنکور در دانشگاههای مختلف و در رشته های مربوط ، پاسخگوی داوطلبان کنکور ریاضی خواهند بود.

برای مشاوره دراین زمینه می توانید از طریق تلفن ثابت 9099071613 با کارشناسان مجموعه صدای مشاوران تماس حاصل فرمایید.

جهت مشاوره در زمینه لیست رشته های پردرآمد ریاضی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
2 دیدگاه برای “لیست رشته های پردرآمد ریاضی”
 1. شغل پر درآمد در رشته ریاضی برای خانم ها؟

  • سلام دوست مکحترم برای مشاوره جامعتر بامشاوران ما درارتباط باشید

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید