شیوه نامه دفاع از پایان نامه در دانشگاه پیام نور

شیوه نامه دفاع پایان نامه دانشگاه پیام نور

جهت مشاوره در زمینه شیوه نامه دفاع از پایان نامه در دانشگاه پیام نور

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

شیوه نامه دفاع از پایان نامه در دانشگاه پیام نور در دوره محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا اعلام شد. دانشجویان و مسئولین دانشگاه های پیام نور بایستی دستورالعمل های ذکر شده در این شیوه نامه را جهت دفاع از پایان نامه ها رعایت نمایند. این دستورالعمل ها بر اساس سیاست های وزارت علوم و ستاد ملی مقابله با کرونا تبیین شده است.

در ادامه شیوه نامه دفاع پایان نامه دانشگاه پیام نور بر اساس بخشنامه این دانشگاه ذکر شده است. چنانچه پس از مطالعه این شیوه نامه سوالی در ذهن شما وجود داشت می توانید هر روزه از ساعت 8 صبح الی 12 شب با شماره تلفن های موجود در سایت تماس گرفته و با مشاورین مجموعه صدای مشاوران در ارتباط باشید.

تصویب پروپوزال در دانشگاه پیام نور

 • طرح های پیشنهادی تحقیق که مورد تایید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفته باشد به همراه سایر مدارک مورد نیاز از جمله گزارش پیشینه پژوهش دریافت شده از ایرانداک در صورت نیاز و به تشخیص مدیر گروه( ، گزارش نتیجه همانند جویی پروپوزال از ایران داک توسط دانشجو و از طریق پست الکترونیک برای کارشناس گروه ارسال میشود. کارشناس گروه در صورت تایید آموزش مرکز مبنی بر خاتمه دوره آموزشی دانشجو وفق مقررات و ضوابط مربوط و پس از بررسی اولیه مدارک، از طریق پست الکترونیک یا کارتابل اداری، نمابر و یا سایر شیوههای مرسوم، مدارک را برای مدیر گروه آموزشی پژوهشی و اعضای گروه ارسال میکند. مدیران گروههای آموزشی-پژوهشی استانی، نسبت به تشکیل جلسات گروه (ترجیحا به صورت غیر حضوری) و بررسی دستور جلسه اقدام میکنند. ضروری است پس از تصویب طرح پیشنهاده تحقیق، کارشناس گروه در سامانه جامع آموزشی دانشگاه اقدام لازم را انجام دهد.
 • دانشجویانی که درس پایان نامه را اخذ کرده و طرح پیشنهاده را به گروه تحویل داده باشند ولی به دلیل عدم تشکیل جلسه گروه آموزشی- پژوهشی استانی، تاکنون به تصویب نرسیده باشد، در صورت تایید استاد راهنما/ راهنمای اول و مدیر گروه مربوط، حداقل ماندگاری این دانشجویان در دوره پژوهشی از زمان اخذ درس (حسب مورد در نیمسال اول یا دوم) محاسبه خواهد شد.

شیوه نامه دفاع از پایان نامه در دانشگاه پیام نور

تصویب پروپوزال دکتری

 • برای دانشجویان دکترای تخصصی، جلسات دفاع از طرح پیشنهاده تحقیق رساله حسب توانمندی ها و امکانات مرکز مجری، با استفاده از سامانه آموزش الکترونیکی استانی(مندرج در بند 4 )(یا سامانه برگزاری نشستهای برخط دانشگاه ) به نشانی مندرج  در بند8 ( و یا از طریق ویدئو کنفرانس ) با حداقل حضور اشخاص (و یا سایر تمهیدات به  تشخیص گروه و مرکز مجری و بدون الزام به حضور فیزیکی اعضا برگزار شود.
 • لازم است مدیران گروهها و نمایندگان تحصیلات تکمیلی در خصوص زمان و نحوه ورود و خروج مجازی دانشجو به جلسه و عدم حضور در زمان مذاکرات اعضا، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند. تصویر کلیه تاییدیه های اساتید توسط مدیر گروه و از طریق امکانات ارتباط  از دور از جمله، پست الکترونیک، نمابر و سایر وسایل ارتباطی دریافت شده و تصویر این  تاییدیه ها جهت حفظ سوابق نگهداری و در پرونده تحصیلی دانشجو درج شود. همچنینمدیر گروه و کارشناس مربوط نسبت به تنظیم صورت جلسات مربوط و حفظ سوابق اقدام خواهند کرد. تاریخ جلسه غیرحضوری، تاریخ تصویب پروپوزال خواهد بود. حضور اعضا در جلسه به منزله تایید صورتجلسه میباشد و امضا صورت جلسات پس از رفع محدودیت ها به عمل خواهد آمد.

نحوه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه دانشگاه پیام نور

 • نحوه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه دانشگاه پیام نور منوط به رعایت کلیه مقررات و ضوابط مربوط و تایید آموزش مرکز برای برگزاری جلسه دفاع است. دریافت تاییدیه اساتید از طریق پست الکترونیک به منزله اخذ امضا اساتید است. حفظ سوابق و سایر اقدامات انجام شده از جمله چگونگی برگزاری جلسه، تاییدیه مدیر گروه مبنی بر دریافت تاییدیه های اساتید برای درج در پرونده تحصیلی دانشجو ضروری است. اخذ امضا فیزیکی در صورت مراجعه اساتید به مرکز یا پس از عادی شدن شرایط جهت درج در سوابق بلامانع است. برای اجرای این فرایند ضرورت دارد مراکز مجری فعالانه پاسخگوی تلفنی دانشجویان باشند به گونه ای که نیاز به تردد دانشجو به مرکز نباشد و مانع از تاخیر در برگزاری جلسات دفاع به دلیل محدودیت های موجود شوند. در مورد گروه هایی که جلسه پیش دفاع را برای برگزاری جلسه دفاع دانشجویان دوره دکترا الزامی دانسته اند، همانند بند 2-8 عمل شود. این جلسه میتواند با نظر مدیر گروه، به صورت اخذ نظرات داور داخلی از طریق پست الکترونیک توسط استاد راهنما نیز انجام شود.
 • جلسات دفاع از پایان نامه/رساله، حسب توانمندیها و امکانات مرکز مجری، با تعریف یک جلسه کلاس مجازی در سامانه آموزش الکترونیکی استانی (مندرج در بند 4)، یا سامانه نشست های برخط دانشگاه (مندرج در بند 8) و یا از طریق ویدئو کنفرانس (با حداقل حضور اشخاص) و با رعایت همه شروط و ضوابط دفاع، برگزار شود.
 • تاکید میشود مدیران گروه ها و کارشناسان تحصیلات تکمیلی در مراکز مجری در خصوص شناسایی اعضای حاضر در جلسه، زمان و نحوه ورود و خروج مجازی دانشجو بهجلسه، تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند. تصویر کلیه تاییدیه های اساتید توسط مدیر گروه  و از طریق امکانات ارتباطی الکترونیکی دریافت شود و تصویر این تاییدیه ها جهت حفظ سوابق، نگهداری و در پرونده تحصیلی دانشجو درج شود.

برگزاری جلسات دفاع با استفاده از سامانه برخط

 • برگزاری جلسات دفاع با استفاده از سامانه برخط دانشگاه به آدرس ذیل به هر استان فراهم شده است webconf.pnu.ac.ir/CustomAddress
 • هر استان، امکان مدیریت برگزاری نشستهای خود را در این سامانه خواهد داشت و مدیران فناوری اطلاعات هر استان امکان مدیریت نشست و ارائه راهنمایی های لازم در این خصوص را خواهند داشت.
 • مسئولیت برنامه ریزی، زمانبندی و ثبت و ضبط و نگهداری فیلم جلسه و مستندات مربوطه بر عهده استان است.

تبصره: در صورتی که استان امکانات لازم جهت آماده سازی زیرساخت لازم و راه اندازی سرویس نشست برخط را داشته باشد، مجاز است با هماهنگی دفتر آمار و فناوری اطلاعات سازمان مرکزی و دریافت تاییدیه های لازم نسب به راه اندازی سرور اختصاصی استان جهت برگزاری جلسات دفاع به صورت برخط اقدام نماید.

شیوه نامه دفاع پایان نامه دانشگاه پیام نور

جلسه مجازی دفاع دانشگاه پیام نور

جلسه مجازی دفاع دانشگاه پیام نور شامل 4 نوع کاربر است

 1. کاربر مدیر : این کاربر کلاس جلسه مجازی را تشکیل می دهد و با سطح کاربری میزبان در جلسه حضور دارد. این کاربر چون میزبان است میتواند سطوح کاربران دیگر را قبل یا حین برگزاری جلسه تغییر دهد.
 2. کاربران استاد شامل: استاد راهنما، استاد مشاور، اساتید دارو داخلی و داور خارجی. این کاربر میتواندبا سطوح کاربری میزبان یا ارائه دهنده در جلسه حضور داشته باشد.
 3. کاربر کارشناس : این کاربر میتواند با سطح کاربری مهمان در جلسه حضور داشته باشد.
 4. کاربر دانشجو : این کاربر میتواند با سطوح کاربری ارائه دهنده و یا مهمان در جلسه حضور داشته باشد.

کارشناس جلسه میتواند حضور و غیاب و رویدادها را در جلسه رویت و گزارش نماید و یا از طریق کاربر مدیر به فایل ضبط شده جلسه دسترسی داشته باشد. پیشنهاد می شود به منظور حفظ سوابق و در صورت امکان  جلسات دفاع به خصوص دفاع دانشجویان دوره دکترا ضبط شود و سابقه حداقل تا شش ماه نگهداری شود.

دانشجویانی که برای پیشبرد و انجام پایان نامه خود نیاز به حضور و فعالیت در آزمایشگاه و کارگاه دارند میتوانند با رعایت ضوابط بهداشتی و تا حد امکان به صورت تک نفره از فضای آزمایشگاهی یا کارگاهی استفاده کنند. در این حالت ضرورت دارد به منظور پرهیز از تجمع، ساعات کاری آزمایشگاه یا کارگاه بین دانشجویان توزیع و برنامه حضور دانشجویان زمان بندی شود. قبل و بعد از حضور دانشجو، تجهیزات و قسمت های مورد استفاده در آزمایشگاه و کارگاه به نحو موثر ضد عفونی شود. همه این دانشجویان برای حضور در محیط دانشگاه باید گواهی سلامت از مراکز بهداشتی، داشته باشند.

سایر ضوابط و تمهیدات

 1. مراکز با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی و متناسب با شرایط، حداکثر مساعدت را برای ارایه خدمات غیر حضوری اتخاذ کنند .
 2. گروههای آموزشی-پژوهشی، شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی استان، مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی، کارشناسان گروهها و تحصیلات تکمیلی، مساعدتهای لازم را
  برای دانشجویانی که در این نیمسال و یا دوره تابستان دانش آموخته میشوند وفق مقررات و ضوابط مربوط و نیز رعایت مفاد این شیوه نامه، اعمال نمایند. نظارت دقیق مراکز مجری و مدیران گروههای آموزشی و پژوهشی استانی در خصوص مفاد این شیوه نامه، نظارت بر رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط در فرایندهای مربوط به تصویب و برگزاری جلسات دفاع و نیز کمک به تسهیل فرایندهای اداری غیر حضوری، مورد تاکید است.
 3. مقررات و ضوابط فوق مربوط به دوره محدودیت ناشی از شیوع ویروس کرونا است و پس از خاتمه دوره محدودیت، استمرار آن منوط به صدور بخشنامه اجرایی جدید است.
 4. هرگونه فعالیت حضوری تابع تصمیمات ستاد ملی کنترل کرونا است.

شما می توانید هر روزه از طریق شماره تلفن های موجود در سایت با مشاورین مجموعه صدای مشاوران تماس گرفته و اطلاعات تکمیلی را در خصوص شیوه نامه دفاع از پایان نامه در دانشگاه پیام نور اخذ نمایید.

جهت مشاوره در زمینه شیوه نامه دفاع از پایان نامه در دانشگاه پیام نور

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید