شیوه نامه تطبیق کارنامه نظام قدیم با نظام جدید

شیوه نامه تطبیق کارنامه نظام قدیم با نظام جدید

جهت مشاوره در زمینه شیوه نامه تطبیق کارنامه نظام قدیم با نظام جدید

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

با توجه به اطلاعیه جدید وزیر آموزش و پرورش در ارتباط با شیوه نامه تطبیق کارنامه دوره های مختلف تحصیلی نظام قدیم با دروس نظام جدید ( دوره اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی ) قصد داریم در این مقاله در ارتباط با تطبیق کارنامه تمامی دوره های مختلف نظام قدیم با دروس تحصیلی نظام جدید و قوانین و شیوه نامه تطبیق آن ها صحبت کنیم. برای اطلاع از نحوه تطبیق کارنامه دوره های مختلف با دروس نظام جدید و شرایط اخد دیپلم نظام جدید، با این مقاله همراه باشید.

شیوه نامه تطبیق کارنامه نظام قدیم با نظام جدید آموزشی

به گزارش خبرگزاری ایسنا در ابتدای مهر ماه 99 موضوع شیوه نامه تطبیق کارنامه های دوره های مختلف تحصیلی با دروس دوره های اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی، اعلام شد.

بخش اول این شیوه نامه شامل موارد زیر می باشد:

“در اجرای تبصره 1، بند «د» از بخش سایر موارد بخشنامه شماره 38130 تاریخ 11 خرداد 98 با موضوع شیوه نامه تطبیق کارنامه های دوره های مختلف تحصیلی با دروس دوره های اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی، و تبصره 3 بند 2 مصوبه 28 مین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، مورخ 19 خرداد 99 با موضوع (نحوه ادامه تحصیل طلاب حوزه های علمیه در ساختار جدید آموزشی)، فرآیند تطبیق کارنامه های تحصیلی دانش آموزان نظام های مختلف آموزشی و طلاب حوزه های علمیه با دروس دوره دوم آموزش متوسطه در ساختار نظام جدید آموزشی به شرح ذیل، اجرا می گردد:

الف – تشکیل کارگروه در سطح ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه

به منظور بررسی صحت اسناد و مدارک ارائه شده از سوی متقاضیان تطبیق و تایید آن، کار گروهی متشکل از مدیر آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه (رئیس کارگروه)، مسئول سنجش و ارزشیابی تحصیلی به عنوان تنظیم کننده تطبیق (دبیر کارگروه)، مسئول آموزش دوره های تحصیلی مربوط (عضو)، مسئول حراست منطقه (عضو) و یکی از مدیران شاغل رسمی مدارس بزرگسالان به انتخاب رئیس منطقه (عضو) تشکیل می گردد.

ب – تطبیق کارنامه های دوره های مختلف تحصیلی با دروس دوره های اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی

 1. متقاضی تطبیق و ادامه تحصیل در نظام جدید آموزشی، باید ضمن مراجعه به اداره آموزش و پرورش آخرین منطقه محل تحصیل، در خواست کتبی خود را به همراه مدارک تحصیلی نظام آموزشی پیشین، به کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی ارائه دهد.
 2. مسئول سنجش و ارزشیابی تحصیلی باید در خواست کتبی و مدارک هویتی (تصاویر شناسنامه و کارت ملی) و تحصیلی (تصویر استعلام سوابق تحصیلی دانش آموزان انتقالی نظام های قدیم، تصویر تایید شده ریز نمرات دست نویس دبیر، تصاویر دفتر های آمار و امتحانات و نمونه برگ 257 امتحانات نهایی متقاضی تطبیق، که پس از مهر و امضای مدیر مدرسه از طریق اتوماسیون اداری به کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی منطقه ارسال می شود) را جهت بررسی و تایید نهایی به کار گروه ارائه دهد.
  کار گروه مربوط پس از بررسی و تایید، اسناد و مدارک هویتی و تحصیلی متقاضی را مهر و امضا کند و جهت بارگذاری در سامانه امین، و انجام فرآیند تطبیق به کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی، عودت دهد.
 3. کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی، مدارک متقاضی را پس از بررسی و تایید اعضای کار گروه، متناسب با نوع کارنامه و نظام آموزشی متقاضی در سامانه امین بارگذاری و پس از انجام عملیات تطبیق»، کارنامه تطبیق را در دو نسخه چاپ و پس از تایید، مهر و امضا یک نسخه از آن را جهت ثبت نام و ادامه تحصیل به متقاضی تحویل دهد و نسخه دوم را همراه صورت جلسه مربوط صحافی و در کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی منطقه بایگانی نماید.
 4. متقاضی برای ادامه تحصیل به یکی از مدارس بزرگسالان، ایثارگران یا آموزش از راه دور مراجعه کند و با ارائه کارنامه تطبیق و مدارک قبلی خود، برابر آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سال – واحدی مصوب دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، ثبت نام و ادامه تحصیل دهد.
 5. کارنامه های تحصیلی دوره آموزش ابتدایی و دوره اول آموزش متوسطه تا زمان آماده شدن شرایط انجام تطبیق به صورت سیستمی، در آخرین محل اخذ مدارک تحصیلی داوطلب، به شیوه دستی تطبیق داده می شود و متقاضیان می توانند مطابق آیین نامه های ارزشیابی تحصیلی – تربیتی دوره مربوط، پس از انجام فرآیند تطبیق در یکی از مدارس بزرگسالان، ایثارگران یا آموزش از راه دور یا به صورت داوطلب آزاد ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند.

شیوه نامه تطبیق نظام قدیم با نظام جدید آموزشی

نحوه اخذ دیپلم مجدد

فرآیند اجرایی و شرایط و نحوه اخذ دیپلم مجدد در رشته غیر متناظر، مشابه فرآیند فوق یعنی تطبیق کارنامه نظام قدیم می باشد، بنا بر این متقاضیان اخذ دیپلم مجدد می توانند مطابق ماده 79 آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه، شیوه نیم سالی – واحدی، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور، مصوب 12مین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، به تاریخ 1396 صرفا به شیوه داوطلب آزاد، در مدارس بزرگسالان دولتی ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند.

نحوه ادامه تحصیل طلاب در نظام جدید

یکی از سوالات بسیاری که در ارتباط با تطبیق کارنامه نظام قدیم و نظام جدید بسیار پرسیده می شود، این است که نحوه ادامه تحصیل طلاب در نظام جدید به چه صورت می باشد؟ در این بخش پاسخ این سوال به تفصیل به عنوان نحوه ادامه تحصیل طلاب حوزه های علمیه در ساختار نظام آموزشی جدید، توضیح داده شده است. با این مقاله همراه باشید.

ج- نحوه ادامه تحصیل طلاب در ساختار نظام آموزشی جدید

تمامی طلاب حوزه های علمیه ای که با مدرک قبولی پایان دوره اول آموزش متوسطه، در حوزه های علمیه ثبت نام کرده و به تحصیل پرداخته اند، می توانند مطابق مصوبه 28مین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش در سال 1399 پس از تطبیق کارنامه های تحصیلی خود با دروس دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی، اقدام به ادامه تحصیل نمایند.

نکته: آن دسته از طلاب حوزه های علمیه که متقاضی تطبیق کارنامه نظام قدیم با نظام جدید می باشند باید در خواست کتبی خود را به همراه مدارک تحصیلی حوزوی و معرفی نامه کتبی از مراجع ذی صلاح ،به کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان، منطقه با ناحیه ای که مایل به ادامه تحصیل در آن میباشند، ارائه داده و به شرح ذیل ادامه تحصیل نمایند:

 1. طلاب حوزه های علمیه که حداقل 3 پایه تحصیلی را در حوزه های علمیه با موفقیت گذرانده باشند، می توانند در پایه دوازدهم، یکی از رشته های ادبیات و علوم انسانی، یا علوم و معارف اسلامی ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند.
  تذکر: معدل کل این دسته از متقاضیان بر اساس نمرات دروس نهایی و غیر نهایی پایه دوازدهم محاسبه می شود.
 2. طلاب حوزه های علمیه که کمتر از 3 پایه تحصیلی در حوزه های علمبه تحصیل کرده باشند، می توانند دروس حوزوی گذرانده شده خود را بر اساس جدول تطبیق دروس حوزوی با دروس نظام جدید آموزشی (جدول پیوست) با دروس نظام جدید آموزشی تطبیق دهند و مطابق آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی – واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور)، مصوب دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، مورخ 1396 با ارائه کارنامه تطبیق در یکی از رشته های تحصیلی دوره دوم آموزش متوسطه در شاخه نظری یا شاخه کار و دانش، ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند.
  تذکر: گذراندن تمامی دروس شایستگی های فنی و غیر فنی رشته های مهارتی شاخه کار و دانش برای طلاب متقاضی ادامه تحصیل در این شاخه تحصیلی، الزامی می باشد.

د-هزینه انجام امور تطبیق

متقاضی تطبیق باید هزینه انجام امور تطبیق را برابر تعرفه ای که از سوی شورای آموزش و پرورش استان تعیین شده است، پرداخت کند. هزینه انجام امور تطبیق کارنامه نظام قدیم و دیگر موارد مهم در این باره، در متن شیوه نامه تطبیق کارنامه های دوره های مختلف تحصیلی با دروس دوره های اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی آورده شده است. برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود شیوه نامه تطبیق کارنامه های نظام قدیم با نظام جدید آموزشی

سوالات متداول

 1. هزینه انجام امور تطبیق کارنامه نظام قدیم چگونه است؟
  داوطلبان باید هزینه انجام امور تطبیق را برابر تعرفه معین از سوی شورای آموزش و پرورش پرداخت نمایند.

جمع بندی

در این مقاله در ارتباط با تطبیق کارنامه نظام قدیم با نظام جدید و شیوه نامه تطبیق کارنامه های دوره های مختلف تحصیلی با دروس دوره های اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی صحبت کردیم. لینک دریافت این شیوه نامه نیز در بالا قرار داده شده است. در صورتی که هرگونه سوال یا ابهام در این باره دارید می توانید با کارشناسان مجموعه صدای مشاوران تماس حاصل نمایید تا شما را راهنمایی کنند.

جهت مشاوره در زمینه شیوه نامه تطبیق کارنامه نظام قدیم با نظام جدید

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاه ها
1 دیدگاه برای “شیوه نامه تطبیق کارنامه نظام قدیم با نظام جدید”
 1. سلام ببخشید من دیپام نظام قدیم دارم و پیش دانشگاهی رو نخوندم الان چجوری میشم یعنی دیگه همون دوازدهم حساب میشع برام ؟پس برا ۹۹ کنکورش نظام‌جدید بخونم ؟

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید