شرایط ثبت نام استخدام سپاه در سال ۱۴۰۳

شرایط ثبت نام استخدام سپاه در سال ۱۴۰۳

در این مقاله از شرایط ثبت نام استخدام سپاه در سال ۱۴۰۳ مطلع می شوید. واجدین شرایط استخدام سپاه می توانند برای درخواست استخدام اقدام نمایند. سپاه پاسداران، به دو صورت پیمانی و رسمی استخدام در مقاطع دیپلم و بالاتر دارد. استخدام جهت تامین نیرو در بخش های اداری، افسری و… انجام می شود.

شرایط ثبت نام استخدام سپاه در سال ۱۴۰۳

شرایط ثبت نام استخدام سپاه در سال ۱۴۰۳ مطابق با جدیدترین دستورالعمل به اطلاع متقاضیان می رسد. همانطور که ذکر شده، استخدام به دو صورت پیمانی و رسمی می باشد. در استخدام پیمانی، افرادی که دارای مهارت با حداقل سواد و با صرف 5سال خدمت نظامی و یا 6سال خدمت کارمندی می باشند، می توانند بعد از اتمام دوره آموزشی سپاه، مورد پذیرش و استخدام قرار بگیرند. افرادی که به این صورت استخدام می شوند پیمانی می باشند و تمدید قرارداد و تجدید قرارداد برای این دسته از افراد مجاز نیست.

سپاه از طریق برگزاری آزمون نیز استخدام می نماید. نتایج آزمون استخدامی سپاه پاسداران به صورت اینترنتی منتشر می شود.

توجه داشته باشید که شرایط مندرج در این صفحه جدیدترین شرایط ثبت نام استخدام سپاه در سال ۱۴۰۳ می باشد. هر سال شرایط تغییراتی خواهد داشت.

شرایط ثبت نام استخدام سپاه در سال 1400

شرایط عمومی ثبت نام استخدام سپاه در سال ۱۴۰۳

شرایط عمومی ثبت نام استخدام سپاه به شرح زیر است. برای اطلاع از شرایط اختصاصی استخدام سپاه برای مقاطع مختلف تحصیلی و استخدام در بخش های مختلف سپاه حتما با شماره تلفن های موجود در همین صفحه تماس حاصل فرمایید.

شرایط عمومی استخدام كادر ثابت و پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه (‌پاسداران افتخاری) به شرح زیر می‌باشد:
‌الف – اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب – اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.
ج – التزام عملی به احكام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی.
‌د – عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای سیاسی.
ه – نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای غیر اسلامی. التقاطی، الحادی و غیر قانونی.
‌و – عدم اعتیاد به مواد مخدر و محكومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
‌ز – داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی مورد نیاز.
ح – داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز.
ط – داشتن حداقل 16 سال سن تمام و حداكثر 40 سال سن.
ی – داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.
‌تبصره 1 – استخدام پرسنل كادر ثابت، مشروط به داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
‌تبصره 2 – پرسنل پیمانی و بسیجی ویژه از شرط حداكثر سن و محصلین از حداقل سن تعیین شده مستثنی می‌باشند.
‌تبصره 3 – برای مشاغل كارمندی در شرایط مساوی استخدام، ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و خانواده درجه یك آنان در اولویت‌می‌باشند.
‌تبصره 4 – استخدام پرسنل مذكور در این ماده منوط به تأیید صلاحیت آنان توسط هیأت مركزی گزینش است كه پس از ارزیابی در طول دوره‌آموزش اولیه صورت می‌گیرد و در صورت لزوم هیأت مركزی گزینش می‌تواند این اختیار را به هسته‌های گزینش تفویض نماید.
‌ماده 17 – هیأت مركزی گزینش در سپاه مركب از فرمانده كل سپاه یا جانشین وی، نماینده ولی فقیه در سپاه یا جانشین وی، رئیس ستاد كل سپاه،‌مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه و معاون نیروی انسانی ستاد كل سپاه به عنوان دبیر هیأت و وزیر یا جانشین وی تشكیل می‌گردد و در چارچوب مفاد‌این قانون، وظیفه تعیین سیاستهای گزینش پرسنل سپاه و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز و نظارت بر كار هسته‌های گزینش در سپاه را به عهده دارد.
‌تبصره – هسته‌های گزینش در ستاد كل سپاه، نیروها و سازمانهای وابسته، توسط هیأت مركزی گزینش سپاه، برای گزینش پرسنل تشكیل می‌گردد.
‌ماده 18 – استخدام پرسنل نظامی برای خدمت در كادر ثابت بر اساس یكی از مقاطع تحصیلی پایان دوره‌های راهنمایی، دبیرستان، فوق دیپلم،‌لیسانس، فوق لیسانس ، و دكترا و بالاتر انجام می‌گیرد.
‌ماده 19 – كارمندان به دو صورت زیر استخدام می‌شوند:
‌الف – بر اساس مدارك تحصیلی در یكی از مقاطع پایان دوره‌های دبیرستان فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دكترا و بالاتر
ب – بر اساس تخصص و مهارت عملی با داشتن حداقل مدرك پایان دوره تكمیلی نهضت سوادآموزی و حداكثر پایان دوره دبیرستان.
‌ماده 20 – سپاه برای مشاغلی كه مستلزم بكارگیری زنان باشد آنان را استخدام می‌نماید تغییر محل خدمت زنان باید حتی‌الامكان تابع شرایط‌خدمتی همسران آنان باشد.
‌ماده 21 – سپاه می‌تواند به منظور تأمین نیاز سازمانی خود داوطلبانی را كه حداقل دارای مدرك تحصیلی پایان دوره ابتدایی می‌باشند با اخذ تعهد 5‌سال خدمت نظامی و یا 6 سال خدمت كارمندی به صورت پیمانی استخدام نماید. و تمدید مهلت و تجدید قرارداد مجاز نمی‌باشد.
‌تبصره 1 – خدمت پرسنل پیمانی كه خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می‌گردد و در صورتی كه‌قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفی یا بر كنار گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
‌تبصره 2 – سپاه می‌تواند پرسنلی را كه در حال انجام خدمت دوره ضرورت می‌باشد به صورت پیمانی استخدام نماید.
‌ماده 22 – سپاه می‌تواند در صورت نیاز از پرسنل وظیفه در حین دوره خدمت ضرورت و همچنین پرسنل پیمانی در طول مدت قرارداد و پرسنل‌بسیجی اعم از عادی، فعال یا ویژه كه شرایط لازم را دارا هستند برای كادر ثابت استخدام نماید و این قبیل داوطلبان در شرایط مساوی از اولویت‌برخوردارند. آموزش، درجه یا رتبه و ترفیعات آنان تابع مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.
‌ماده 23 – سپاه می‌تواند در صورت نیاز با پرسنل بسیجی ویژه كه حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند، قراردادی انعقاد نماید كه خدمت دوره‌ضرورت خود را پس از گذراندن آموزشهای لازم در طول حداكثر 10 سال هر سال به مدت حداقل یك ماه طی نمایند تا بدینوسیله همواره آمادگی رزمی‌برای مأموریتهای مختلف در شرایط ویژه را داشته باشند.
‌تبصره 1 – سپاه در مواقع جنگ و اضطرار این نیروها را احضار نموده و چنانچه بیشتر از مدت یك ماه در هر سال خدمت نمایند به همان اندازه از‌مدت خدمت و آموزش سالهای بعد كسر خواهد شد.
‌تبصره 2 – این دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزشهای لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعی افراد منقضی خدمت وظیفه عمومی برای‌استخدام و تحصیل و نظیر آن بر برخوردار می‌باشند، لیكن در صورت قطع یا لغو یا بطلان قرار داد تا انجام كامل خدمت ضرورت، حقوق مزبور از آنها‌سلب می‌شود.
‌تبصره 3 – كلیه نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌ها و شركتهای دولتی و كارفرمایان بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند شغل‌این دسته از افراد را در طول خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمایند، افراد مزبور در این مدت از دستگاه مربوطه حقوق و مزایا دریافت نخواهند نمود.
‌تبصره 4 – حقوق و مزایای این افراد بعد از آموزشهای لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزایای پرسنل كادر ثابت نظامی هم ردیف خواهد بود.
‌تبصره 5 – آیین‌نامه اجرایی این افراد ماده توسط وزارت و ستاد كل سپاه پس از كسب نظر از سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌ماده 24 – خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمانهای استخدام‌كننده به موجب آیین‌نامه موضوع‌ماده 37 قانون ارتش می‌باشد و اصلاحات مورد نیاز آن توسط ستاد كل سپاه با هماهنگی وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 25 – استخدام اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی سپاه و پرداخت حق‌التدریس به اساتید و مربیان مقاطع دانشگاهی بر اساس‌مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاهها خواهد بود.
‌تبصره – استخدام مربی و پرداخت حق‌التدریس برای آموزشهای پائین‌تر از سطوح دانشگاهی تابع آیین‌نامه موضوع ماده 38 قانون ارتش خواهد‌بود. اصلاحات مورد نیاز توسط ستاد كل سپاه با هماهنگی وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 26 – استخدام افراد در سپاه ، بدون نیاز سازمانی و همچنین استخدام و یا تغییر وضع پرسنل جز به یكی از صور مذكور در این قانون مطلقاً‌ممنوع است.
‌بخش سوم – سازمان و طبقه بندی مشاغل
‌ماده 27 – تعداد و تركیب نیروی انسانی سپاه و همچنین نسبت درجات و رتبه‌های آنان بر مبنای خط مشی، استراتژی و تهدیدات، برابر جداول‌سازمان و تجهیزات مصوب و به نسبتی كه به وسیله ستاد كل سپاه تعیین و به تصویب فرماندهی كل خواهد رسید مشخص می‌گردد.
‌تبصره 1 – جداول سازمان نیروی انسانی سپاه و ستاد كل شامل محلهای سازمانی و ضرورت نظامی یا كارمندی یا مشترك بودن شغل و درجات و‌رتبه‌های متناسب برای هر محل سازمانی حسب مورد توسط ستاد كل سپاه و ستاد كل تهیه و به تصویب فرماندهی كل خواهد رسید.
‌تبصره 2 – به منظور جلوگیری از تورم پرسنل كادر ثابت در سپاه و سازمانهای وابسته در جداول سازمانی مشاغل باید به نحوی پیش‌بینی گردد كه‌حتی‌الامكان از پرسنل وظیفه پیمانی و بسیجی استفاده شود.
‌ماده 28 – رسته عبارت است از مجموعه رشته‌های شغلی كه از نظر تخصص یا نوع آموزش وابستگی و ارتباط نزدیك داشته باشند.
‌ماده 29 – مشاغل سپاه به تناسب احتیاج نیروها و سازمانها از رسته‌های مختلف تشكیل می‌شود. انواع رسته و علائم رسته‌ای و همچنین علائم‌درجات و شكل لباس پرسنل نظامی به موجب دستورالعملهایی خواهد بود كه توسط ستاد كل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی كل خواهد رسید.
‌ماده 30 – بكارگیری پرسنل در مشاغل غیر مرتبط با رسته آنان ممنوع بوده و سپاه موظف است به منظور ایجاد انعطاف در اجرای مأموریتهای محوله‌به غیر از رسته اصلی ، رسته رزمی یا پشتیبانی رزمی دیگری برای كلیه پرسنل پیش بینی نماید.
‌تبصره – تغییر رسته پرسنل ممنوع می‌باشد و در موارد لزوم برابر دستورالعملی است كه توسط ستاد كل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی كل‌خواهد رسید.
‌ماده 31 – ستاد كل سپاه موظف است حداكثر ظرف مدت یك سال در چارچوب این قانون كلیه مشاغل سپاه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار‌داده و شرح وظایف و شرایط احراز هر شغل را تعیین و پس از تأیید فرماندهی كل سپاه در انتصابات و ترفیعات ملاك عمل قرار دهد.
‌ماده 32 – ستاد كل سپاه موظف است مشاغل مختص كارمندان موضوع بند(ب) ماده 19 این قانون را از نظر پیچیدگی و تخصص به سه گروه (1) ،(2)، و (3) و میزان مهارت در انجام مشاغل هر یك از سه گروه را به سه رده (1) و (2) و (3) طبقه بندی نماید. كمیسیون ارزیابی مهارت در بدو‌استخدام تخصص و مهارت این قبیل كارمندان را مورد ارزیابی قرار داده و گروه و رده آنان را تعیین می‌نماید.
‌ماده 33 – ستاد كل سپاه می‌تواند بنا به دستور فرماندهی كل سپاه برای انجام وظایف پیش‌بینی نشده پستهای موقت را ایجاد نموده و حداكثر ظرف‌مدت یك سال تكلیف آنان را از لحاظ حذف شغل و یا درج آن در جداول سازمان معین نماید.

*توجه: کارجوی گرامی، شرایط استخدام بانکها و نهاد‌های مختلف برای آن دسته از عزیزانی که علاقمند به فعالیت در یک بانک و یا یک نهاد مشخص هستند گردآوری و ارسال میگردند. بنابراین ارسال این شرایط به منزله ی اعلام آگهی استخدامی‌توسط نهاد یا بانک ذکر شده نمیباشد و مسلماً در صورت اعلام جذب نیرو توسط بانک و یا نهاد فوق الذکر از طریق سایت ایران استخدام طی یک آگهی اقدام به اطلاع رسانی خواهد شد.

دیدگاه ها
98 دیدگاه برای “شرایط ثبت نام استخدام سپاه در سال ۱۴۰۳”
 1. قاسم قربانی هستم متولد ۱۳۷۷/۰۷/۰۷معدل آخرین سال تحصیلی ۱۸ از استان زنجان خیلی دوست دارم استخدام سپاه شوم

  • سلام دوست محترم به هسته گزینش سپاه برای پذیرش دانشگاه امام حسین اقدام نمایید.برای دانشکده عقیدتی درکنکورسراسری ثبت نام نمایید

 2. سلام خسته نباشید می خواستم بدونم که اگر کسی پدرش سابقه زندان داشته باشه از گزینش درسپاه محروم می شود یانه

  • سلام دوست محترم بستگی به دلیل زندانی شدن دارد.شانس کمترمی شود

 3. باسلام وعرض ادب من 2 اردیبهشت میخواهم اعزام به خدمت شوم میخواهم بدونم آیا میشود من الان ثبت نام سپاه بشم چگونه ثبت نام کی هست متولد79/9/19 شیعه 12 امامی سابقه هم ندارم پدرم درجنگ آسیب دیده ولی متاسفانه پرونده ندارد به همین دلیل جانباز حساب نمیشود وما هم دنبال کارش نیفتادیم باتشکر

  • سلام دوست محترم شما می توانید برای پذیرش اقدام نمایید

 4. سلام امین عسکرزاده ام از استان اصفهان با مدرک کاردانی It و با حرفه نقاش ساختمان و متولد ۱۳۷۱ و بسیجی فعال هم هستم میتونم استخدام سپاه بشوم

  • سلام دوست محترم شانس با توجه به مدرک ونیاز استان تان متفاوت هست

   • برای پذیرش باید به کجا مراجعه کنیم؟
    چرا رشته ها و عناوین استخدامی رو اعلام نمیکنید؟
    ممنون از لطفتون.

    • سلام دوست محترم به گزینش سپاه استان چون نیاز هراستان متفاوته

 5. سلام من از در استان زنجان در شهرستان طارم هستم من 18سال دارم و بسیج فعال هم هستم پدرم هم جانباز است من به سپاه ناحیه خودم مراجعه کردم به من گفتند که بعداز تحقیقات به من خبر می‌دهند من قبل از کرونا مراجعه کردم ولی به من هیچ خبری ندادند الان من چیکار کنم میترسم وقت استخدام بگذره لطفاً راهنمایی کنید

  • سلام دوست محترم الان پذیرش دربرخی استان انجام میشه مجددپیگیری نمایید

 6. سلام و خداقوت . من لییانس حسابداری دارم با معدل ۱۷.۵ از دانشگاه علمی کاربردی متولد ۷۱ فقط چون معافیت پزشکی دارم و موضوع پزشکی با جراحی چشم حل شده.
  میتونم اقدام به ثبت نام کنم؟؟

  • سلام دوست محترم از نظر چشم شانس دارید ولی چون مدرکتون برای علمی کاربردی هست معمولا سخت گزینش میکنه برای استخدامی.گزینش سپاه پیگیرباشید

 7. سلام من۲۴ساله هستم دارای مدرک کارشناسی حسابداری دولتی،آیامیتونم جذب سپاه بشم؟شرایط استخدام چی هست؟

  • سلام دوست محترم بله بامشاوران ما درارتباط باشید

 8. زمان ثبت نام به دانشگاه افسری سپاه چه موقع است؟
  وچگونه می توانیم و در کجا واسه آزمون افسری سپاه استخدام کنیم ؟؟

  • سلام دوست محترم برای دانشگاه امام حسین علیه السلام از اردیبهشت ماه از طریق عضو گیری پایگاه تان یا گزینش سپاه استان ویا ازطریق خود دانشگاه اقدام نمائید. البته شرط ورودی ان یک سال حداقل بسیج فعال داشته باشید.

 9. باسلام
  دختری 27ساله هستم فرزند جانباز هستم لیسانس دارم و الانم مشغول به تحصیل در ی لیسانس دیگری.
  علاقمند به سپاه آیا میتونم استخدام بشم میپذیرن .و خواهشاً راهنمایی کنید که کجا برم

  • سلام دوست محترم پذیرش سپاه برای بانوان خیلی محدودهست

 10. باسلام.من ۱۵سال سن دارم و امسال هشتم را تمام کردم،فرزند جانباز هستم.وضعیت جسمانی خوبی دارم.آیا امکان ثبت نام در سپاه برای من وجود دارد؟

  • سلام دوست محترم دانشگاه امام حسین بادیپلم نظری پذیرش داردعقیدتی سپاه هم باکنکورهست

 11. سلام معدل کل رشته من پایین تر از اونیه که در سپاه نوشته شده و پدر من ایثارگر هست آیا شانس دارم استخدام بشم یا از طریق سربازی استخدام سپاه بشم لطفاً راهنمایی کنید

 12. سلام خسته نباشید
  ببخشید چندتا سوال داشتم ایا تاریخ استخدامی سپاه کی است؟
  بنده سنم ۱۹ ساله و دیپلم کار دانش دارم ایا میتوانم استخدام شوم؟
  قد بنده ۱۶۷نیم است ایا میتوانم ثبت نام کنم؟
  چه درجه داری سپاه چه به صورت کارمند ایا میتوانم با این شرایط استخدام بشوم.
  لطفا راهنماییم کنین خواهش میکنم ممنونم از شما.

  • سلام دوست محترم افسری خیر پذیرش درجه داری بادیپلم کم هست

 13. سلام خسته نباشید من دانشجوی ترم دوم حسابداری هستم
  و میخواستم بدونم که ایا هنوز سپاه پاسدارن نیرو جذب میکنه و اگر جذب میکنه به کجا باید مراجعه کرد و شرایط لازمش چیه

  • سلام دوست محترم پذیرش اقایان باتوجه به رشته ونیاز استانها صورت می گیرد

 14. سلام من متولد۱۳۶۶/۱۲/۱۶ با مدرک دیپلم هستم و فرزند ایثارگر آیا امکان ثبت نام دارم

 15. سلام من دانشجو هستم چطور میتونم وارد سپاه بشم آیا تاریخ خاصی داره؟

  • سلام پذیرش دانشگاه امام حسین شرایط سن دیپلم وقد دارد استخدام هم شرایط جداگانه دارد.درصورت تمایل برای مشاوره جامعتر بامشاوران ما در ارتباط باشید

 16. سلام شریفی از استان خوزستان دیپلم فنی حرفه ای دارم و دارم فوق دیپلم میخونم میخواستم سپاه استخدام بشم درجه داری. پدرم نیز جانباز هست آیا میتونم استخدام بشم متولد ۷۹/۱۲/۷ هستم

  • سلام دوست محترم ظرفیت وزمان پذیرش هر استان ورشته ها متفاوت هست مدرک فوق دیپلم چه رشته ی رو دارید؟ مدرک مربوط به کدام دانشگاه می باشد؟درصورت تمایل بامشاوران ما درارتباط باشید

 17. سلام من ۲۵سالمه لیسانس معماری دارم پدرم هم جانباز ۳۵درصده با ۱۸ماه سابقه جبهه ساکن تهرانم ایا واجد شرایط استخدام هستم ممنون میشم جوابمو بدین…

  • سلام دوست محترم اگر رشته شما وقد معدل رو داشته باشید از لحاظ شرط سنی مشکلی ندارید

 18. سلام میخوام در سپاه استخدام شوم
  رشته ام کاردانش هست
  میشه یا نه

  • سلام دوست محترم دانشگاه امام حسین ع ودانشگاه عقیدتی سپاه از رشته نظری پذیرش دارد.پذیرش بادیپلم کم هست

 19. سلام
  وقت بخیر ، من دانشجوی ارشد رشته مکانیک جامدات هستم ( طراحی جامدات) درس هایم تمام شده فقد پایان نامه ام مانده می تونم گزنیش شوم . تشکر از شما

  • سلام دوست محترم شما باید شرط سن معدل واز چه دانشگاهی فارغ التحصیل شده اید ونیاز استان لازم هست

 20. با عرض ادب دانشگاه ازاد شیراز معدل ارشد ۱۴/۵۷

 21. سلام متولد 1382/05/16 از قم هستم خیلی علاقه مندم که سپاهی بشم و رشته تحصیلیم کامپیوتره و با همچین شرایطی میتونم عضو شم؟

 22. در سال 99 نیروی خانم جذب میکنید؟؟؟
  ممنون میشم جواب بدید

 23. سلام خسته نباشید با مدارک لیسانس در سپاه میخوام استخدام شم الان پذیرش هست در استان آذربایجان غربی

  • سلام دوست محترم از عضویابهای شهر خود پیگیری نمایید

 24. سلام یونس رخشانی هستم تازه رفتم تو۱۹سال میخواستم واسه سپاه ثبت نام کنم میشه راهنمایی کنین ممنون

  • سلام دوست محترم بامشاوران ما در ارتباط باشید تا شرایط رو کامل برای شما توضیح دهند

 25. با عرض سلام و ادب
  من 29سالمه لیسانس حسابداری از دانشگاه غیر انتفاعی خیلی علاقه به نظام دارم چندبار اقدام کردم ولی نیرو نمیگرفتن الان میخواستم ببینم چجوری میتوانم ثبت نام کنم و یه خدمت سپاه دربیام

  • سلام دوست پذیرش بانوان محدود ودرنهایت با عنوان بسیج ویژه برای امور فرهنگی هست

 26. سلام من همسرم متولد ۱۳۶۸ هست و لیسانس حقوق داره و پدرش بازنشسته سپاه هست میتونه برای استخدام سپاه اقدام کنه ؟اگه میشه کجا مراجعه کنه؟

  • سلام دوست محترم شرط سنی با کارشناسی30سال هست اگه شرایط دیگه داشته باشه

 27. سلام من ۱۸ سالمه کلاس دوازدهم رشته انسانی هستم خیلی دوست دارم استخدام رسمی سپاه بشوم عضو بسیج هستم و سابقه پزشکی ندارم میخواستم ازتون راهنمایی دریاف کنم ک چ زمانی باید اقدام ب ثبت نام کنم معدل سال دوم دبیرستانم هم ۱۸و نیم بوده لطفا دقیق راهنماییم کنید چون ب شغل های نظامی ب شدت علاقه دارم

  • سلام دوست محترم زمان ثبت نام مشخص نیست شما از دانشگاه امام حسین ع یا هسته گزینش استان یا نیروی زمینی سپاه یا عضویابهاپیگیری نمایید

 28. سلام.من کارشناسی تربیت بدنی دارم.اما معدلم13/5 هست آیا میتونم تو استخدامی سپاه شرکت کنم؟؟؟

  • سلام دوست محترم به مدرک تحصیلی از کدام دانشگاه هست ؟شرط معدل متفاوت میشه

 29. سلام دوست عزیزمن 18سال سن دارم وعضو شورای پایگاه هستم ودوره تکمیلی راگزرانده ام وپدر بزرگم ایثارگر میباشید ومعدل دیپلم 17 میباشد آیا میتوانم استخدام سپاه بشوم

  • سلام دوست محترم اگردیپلم رشته نظری داریدبرای دانشگاه امام حسین ع اقدام کنید ازمون جدا ازکنکورهست.برای عقیدتی سیاسی سپاه هم از طریق کنکور می توانید اقدام نمایید

 30. سلام وقت بخیر امسال سال آخرمه ک دیپلم بگیرم
  آیا میتونم در سپاه استخدام بشم
  رشته درسی نظری هست

  • سلام دوست محترم بله برای مشاوره جامعتر بامشاوران ما دارتباط باشید

 31. سالام من ۱۶ سالم هست چطوری باید وارد سپاه بشم

  • سلام دوست محترم در سال دوازدهم دبیرستان برای پذیرش دانشگاه امام حسین اقدام نمایید درضمن یکسال سابقه بسیج فعال هم باید داشته باشید

 32. با سلام وخسته نباشید
  بنده متولد 1365 با مدرک فوق دیپلم کامپیوتر . خیلی علاقه مندم که استخدام سپاه شوم با توجه به شرایط سنی بنده امکانش هست ؟
  و باید چکار کنم

  • سلام دوست محترم شرط سن بامدرک لیسانس 30سال می باشد

 33. سلام برای بانوان هنوز استخدامی دارند؟۲۲ساله با مدرک لیسانس حسابداری و دیپلم انسانی وبا داشتن سابقه بسیجی.زمان ثبت نام سپاه کی هست؟چه تاریخ های ثبت نام دارند؟؟

 34. سلام من حسین احمدی هستم متولد ۱۳۷۹/۸/۹ خیلی علاقه مند به استخدام در سپاه هستم دیپلوم رشته حسابداری دارم معدلم ۱۸ هست و عضو بسیج فعال هم هستم ایا امکانش هست ؟
  باید چیکارکنم؟؟؟

  • سلام دوست محترم درصورت نیاز به رشته از طریق عضویابها برای درجه داری اقدام نمایید

 35. ببخشید منظورتون رو نفهمیدم دوباره راهنمایی می کنید؟

 36. سلام
  بنده با مدرک لیسانس ۳۸ سال سن دارم
  ۸ال بیشتر از شرط سنی
  ایا با دستور رهبری امکان قبول شدنم وجود دارد؟
  ممنون

  • سلام دوست محترم شرط سنی متناب بامدرک تحصیلی می باشد

 37. سلام
  من امسال سال آخرمه که دیپلم بگیرم
  زمان استخدام سپاه از کی شروع میشه؟

  • سلام دوست محترم منظور شما افسری دانشگاه امام حسین ع؟

 38. با سلام
  زمان استخدام (عضو گیری) سپاه از کی شروع میشه و زمان ثبت نام آزمون دانشگاه امام حسین کی هست؟

 39. سلام و وقت بخیر
  من متولد1362 هستم و سرپرست خانواده با مدرک تحصیلی کاردانی .آیا شرایط استخدام در سپاه را دارم؟
  سپاسگزارم

  • سلام دوست محترم شرط سن با مدرک کاردانی25سال می باشد

 40. سلام من تمامی مراحل پزشکی رو تموم کردم و امروز برا تایید کمسیون پزکی رفتم و چون چشمم ضعیف بود قبول نکرد باید چکار کنم ؟یعنی ممکنه گلا دیگ برندارن انتخابم نکنن؟؟؟؟؟!

 41. سلام من ۲۶سال دارم دیپلم پدرم با۳۰سال خدمت سپاهی بازنشسته شده دارای ۳۴ماه حضور درجبهه وجانباز چراسپاه مارا استخدام نمیکند هروقت مراجعه میکنینم گزینش میگن استخدام نداریم اما همین جا تو همین روستای خودم کسانی استخدام سپاه هستن که خانوادهاشون تاکنون هیچ خدمتی درانقلاب وسپاه نداشته اند چرا بی عدالتی جای عدالت وحقو گرفته این همه شهیدوالامقام اینهمه فرمایشات رهبرمعظم انقلاب مگرواسه اجرای حق وعدالت نیست پس کو کجاست

 42. سلام من 19 سال سن دارم با مدرک دیپلم تجربی
  با 5 سال بسیجی فعال و برگ سبز
  شرایط و زمان ثبت نام برای استخدامی سپاه؟؟؟

 43. سلام من ۳۰ساله هستم مدرک لیسانس هم دارم می خواستم بپرسم میتونم وارد سپاه بشم

 44. با سلام من در حال درس خوندن در دانشگاه هستم ولی رشته م از شاخه های فنی و حرفه ای هستش و میدونم که نمیتونم در دانشگاه های سپاه درس بخونم ولی برای درجه داری میتونم اقدام کنم آیا الان گزینش سپاه برای درجه داری هست؟

  • سلام دوست محترم از عضویابهایا گزینش استان خود پیگیری نمایید

 45. سلام خسته نباشید ببخشید من متولد۱۳۸۱/۱۵/۷هستم ورشته علوم انسانی هستم عضو فعال بسیج هستم دوست دارم عضو سپاه هم بشم ولی معدل دیپلم من ۱۴/۷۹هستش ایامیتونم ثبت نام کنم یا نه

 46. سلام خسته نباشید ببخشید من متولد۱۳۸۱/۷/۱۵هستم عضوبسیج فعال هم هستم علاقه ب سپاه هم دارم ولی معدل دیپلم من دررشته علوم انسانی پایینه ۱۴/۷۹هستش آیامیتونم ثبت نام کنم یا نه

 47. سلام ببخشیدمن متولد ۸۱هستم ۱۵مهرعضوبسیج فعال هم هستم دوست دارم عضوسپاه هم بشوم ولی معدلم پایینه در رشته علوم انسانی دیپلم علوم انسانی دارم معدلم ۱۴/۷۹هستش آیامیتونم ثبت نام کنم یانه

 48. سلام خسته نباشید من ۱۸سالمه وسال بعد دیپلم خود را از ارشته برق صنعتی کاردانش میگیرم معدلم ۱۶و قد ۱۸۰وزن ۶۰
  میتونم وارد سپاه شوم .
  لطفاً راهنمایی بفرمایید.

 49. سلام خسته نباشید من ۱۸سالمه وسال بعد دیپلم خود را از ارشته برق صنعتی کاردانش میگیرم معدلم ۱۶و قد ۱۸۰وزن ۶۰
  میتونم وارد سپاه شوم .
  وایا میتونم برا دانشگاه افسری کنکور دهم
  لطفاً راهنمایی بفرمایید

 50. سلام بنده مدرک تحسیلی دیپلم دارم ولی کل عمرم به ورزش پرداختم و خیلی علاقه به سپاه دارم متولد 1372/11/28 میتونم وارد بشم در ضمن بنده الان سرپرست یک شرکتم و بخاطر بیکاری نیست که دنبال هستم

 51. سلام بنده متولد 72هستم میتونم وارد این ارصه بشم

 52. سلام بنده متولد ۸۲ هستم و رشته انسانی و مدرک دیپلم و خیلی دوست دارم توسط پاسداران استخدام بشه اما یه مشکلی وجود داره اونم این بود که یه مشکلی برای سیم کارتم یا همون سایت که رفتن وجود دارد که چند ماه پیش توسط یک شخص دیگه این کار رو بامن کرده حالا من میترسم برم استخدام نشم و منو رد بکنم حالا اگه چند ماه ازش بگذره میشه حل بشه یا هر وقت برم رد می کنن

 53. با سلام
  احتراما اینجانب کارشناسی ارشد فیزیک با گرایش حالت جامد از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان دارم ایا امکان استخدام در سپاه برایم میسر است باتشکر

 54. سلام من مدرک دیپلم برق فنی حرفه ای دارم متولدسال 1365هستم دارای کارت بسیج فعال هستم ایامیتونم درسپاه استخدام بشم سپاه قدس چی شرایط سنی سپاه قدس تا 47سال زده لطفا راهنمایی کنید باتسکر

 55. سلام من 30سالمه ولیسانس منابع طبیعی دارم میتونم استخدام بشم

 56. سلام من رشته ام مکانیک کار دانش هست آیا میتونم با دیپلم برای درجه داری اقدام کنم

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید