شرایط ثبت نام استخدام سپاه در سال 98 – 99

22 ژوئن 2019 54 نظر
شرایط استخدام قبولی های آزمون ارتش

در این مقاله از شرایط ثبت نام استخدام سپاه در سال 98 – 99 مطلع می شوید. واجدین شرایط استخدام سپاه می توانند برای درخواست استخدام اقدام نمایند. سپاه پاسداران، به دو صورت پیمانی و رسمی استخدام در مقاطع دیپلم و بالاتر دارد. استخدام جهت تامین نیرو در بخش های اداری، افسری و… انجام می شود.

شرایط ثبت نام استخدام سپاه در سال 98 – 99

شرایط ثبت نام استخدام سپاه در سال 98 مطابق با جدیدترین دستورالعمل به اطلاع متقاضیان می رسد. همانطور که ذکر شده، استخدام به دو صورت پیمانی و رسمی می باشد. در استخدام پیمانی، افرادی که دارای مهارت با حداقل سواد و با صرف 5سال خدمت نظامی و یا 6سال خدمت کارمندی می باشند، می توانند بعد از اتمام دوره آموزشی سپاه، مورد پذیرش و استخدام قرار بگیرند. افرادی که به این صورت استخدام می شوند پیمانی می باشند و تمدید قرارداد و تجدید قرارداد برای این دسته از افراد مجاز نیست.

سپاه از طریق برگزاری آزمون نیز استخدام می نماید. نتایج آزمون استخدامی سپاه پاسداران به صورت اینترنتی منتشر می شود.

توجه داشته باشید که شرایط مندرج در این صفحه جدیدترین شرایط ثبت نام استخدام سپاه در سال 98 – 99 می باشد. هر سال شرایط تغییراتی خواهد داشت.

اعلام نتایج استخدام سپاه در سال

شرایط عمومی ثبت نام استخدام سپاه در سال 98 – 99

شرايط عمومی ثبت نام استخدام سپاه به شرح زیر است. برای اطلاع از شرایط اختصاصی استخدام سپاه برای مقاطع مختلف تحصیلی و استخدام در بخش های مختلف سپاه حتما با شماره تلفن های موجود در همین صفحه تماس حاصل فرمایید.

شرايط عمومي استخدام كادر ثابت و پيماني و پرسنل بسيجي ويژه (‌پاسداران افتخاري) به شرح زير مي‌باشد:
‌الف – اعتقاد به مباني اسلام ناب محمدي (ص)، انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران.
ب – اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه.
ج – التزام عملي به احكام اسلام و قوانين جمهوري اسلامي و رعايت موازين اخلاق اسلامي.
‌د – عدم عضويت و هواداري از احزاب و گروهها و سازمانهاي سياسي.
ه – نداشتن سابقه عضويت و يا هواداري از احزاب و گروهها و سازمانهاي غير اسلامي. التقاطي، الحادي و غير قانوني.
‌و – عدم اعتياد به مواد مخدر و محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.
‌ز – داشتن شرايط تحصيلي و يا تخصصي مورد نياز.
ح – داشتن سلامت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نياز.
ط – داشتن حداقل 16 سال سن تمام و حداكثر 40 سال سن.
ي – داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.
‌تبصره 1 – استخدام پرسنل كادر ثابت، مشروط به داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
‌تبصره 2 – پرسنل پيماني و بسيجي ويژه از شرط حداكثر سن و محصلين از حداقل سن تعيين شده مستثني مي‌باشند.
‌تبصره 3 – براي مشاغل كارمندي در شرايط مساوي استخدام، ايثارگران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و خانواده درجه يك آنان در اولويت‌مي‌باشند.
‌تبصره 4 – استخدام پرسنل مذكور در اين ماده منوط به تأييد صلاحيت آنان توسط هيأت مركزي گزينش است كه پس از ارزيابي در طول دوره‌آموزش اوليه صورت مي‌گيرد و در صورت لزوم هيأت مركزي گزينش مي‌تواند اين اختيار را به هسته‌هاي گزينش تفويض نمايد.
‌ماده 17 – هيأت مركزي گزينش در سپاه مركب از فرمانده كل سپاه يا جانشين وي، نماينده ولي فقيه در سپاه يا جانشين وي، رئيس ستاد كل سپاه،‌مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه و معاون نيروي انساني ستاد كل سپاه به عنوان دبير هيأت و وزير يا جانشين وي تشكيل مي‌گردد و در چارچوب مفاد‌اين قانون، وظيفه تعيين سياستهاي گزينش پرسنل سپاه و تدوين دستورالعملهاي مورد نياز و نظارت بر كار هسته‌هاي گزينش در سپاه را به عهده دارد.
‌تبصره – هسته‌هاي گزينش در ستاد كل سپاه، نيروها و سازمانهاي وابسته، توسط هيأت مركزي گزينش سپاه، براي گزينش پرسنل تشكيل مي‌گردد.
‌ماده 18 – استخدام پرسنل نظامي براي خدمت در كادر ثابت بر اساس يكي از مقاطع تحصيلي پايان دوره‌هاي راهنمايي، دبيرستان، فوق ديپلم،‌ليسانس، فوق ليسانس ، و دكترا و بالاتر انجام مي‌گيرد.
‌ماده 19 – كارمندان به دو صورت زير استخدام مي‌شوند:
‌الف – بر اساس مدارك تحصيلي در يكي از مقاطع پايان دوره‌هاي دبيرستان فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكترا و بالاتر
ب – بر اساس تخصص و مهارت عملي با داشتن حداقل مدرك پايان دوره تكميلي نهضت سوادآموزي و حداكثر پايان دوره دبيرستان.
‌ماده 20 – سپاه براي مشاغلي كه مستلزم بكارگيري زنان باشد آنان را استخدام مي‌نمايد تغيير محل خدمت زنان بايد حتي‌الامكان تابع شرايط‌خدمتي همسران آنان باشد.
‌ماده 21 – سپاه مي‌تواند به منظور تأمين نياز سازماني خود داوطلباني را كه حداقل داراي مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي مي‌باشند با اخذ تعهد 5‌سال خدمت نظامي و يا 6 سال خدمت كارمندي به صورت پيماني استخدام نمايد. و تمديد مهلت و تجديد قرارداد مجاز نمي‌باشد.
‌تبصره 1 – خدمت پرسنل پيماني كه خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي مي‌گردد و در صورتي كه‌قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بر كنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.
‌تبصره 2 – سپاه مي‌تواند پرسنلي را كه در حال انجام خدمت دوره ضرورت مي‌باشد به صورت پيماني استخدام نمايد.
‌ماده 22 – سپاه مي‌تواند در صورت نياز از پرسنل وظيفه در حين دوره خدمت ضرورت و همچنين پرسنل پيماني در طول مدت قرارداد و پرسنل‌بسيجي اعم از عادي، فعال يا ويژه كه شرايط لازم را دارا هستند براي كادر ثابت استخدام نمايد و اين قبيل داوطلبان در شرايط مساوي از اولويت‌برخوردارند. آموزش، درجه يا رتبه و ترفيعات آنان تابع مقررات مندرج در اين قانون خواهد بود.
‌ماده 23 – سپاه مي‌تواند در صورت نياز با پرسنل بسيجي ويژه كه حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند، قراردادي انعقاد نمايد كه خدمت دوره‌ضرورت خود را پس از گذراندن آموزشهاي لازم در طول حداكثر 10 سال هر سال به مدت حداقل يك ماه طي نمايند تا بدينوسيله همواره آمادگي رزمي‌براي مأموريتهاي مختلف در شرايط ويژه را داشته باشند.
‌تبصره 1 – سپاه در مواقع جنگ و اضطرار اين نيروها را احضار نموده و چنانچه بيشتر از مدت يك ماه در هر سال خدمت نمايند به همان اندازه از‌مدت خدمت و آموزش سالهاي بعد كسر خواهد شد.
‌تبصره 2 – اين دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزشهاي لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعي افراد منقضي خدمت وظيفه عمومي براي‌استخدام و تحصيل و نظير آن بر برخوردار مي‌باشند، ليكن در صورت قطع يا لغو يا بطلان قرار داد تا انجام كامل خدمت ضرورت، حقوق مزبور از آنها‌سلب مي‌شود.
‌تبصره 3 – كليه نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي و كارفرمايان بخش خصوصي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي موظفند شغل‌اين دسته از افراد را در طول خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمايند، افراد مزبور در اين مدت از دستگاه مربوطه حقوق و مزايا دريافت نخواهند نمود.
‌تبصره 4 – حقوق و مزاياي اين افراد بعد از آموزشهاي لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزاياي پرسنل كادر ثابت نظامي هم رديف خواهد بود.
‌تبصره 5 – آيين‌نامه اجرايي اين افراد ماده توسط وزارت و ستاد كل سپاه پس از كسب نظر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌ماده 24 – خريد خدمت اشخاص بنا به ضرورت و براي مدت محدود با تشخيص نيروها و سازمانهاي استخدام‌كننده به موجب آيين‌نامه موضوع‌ماده 37 قانون ارتش مي‌باشد و اصلاحات مورد نياز آن توسط ستاد كل سپاه با هماهنگي وزارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 25 – استخدام اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي سپاه و پرداخت حق‌التدريس به اساتيد و مربيان مقاطع دانشگاهي بر اساس‌مقررات استخدامي هيأت علمي دانشگاهها خواهد بود.
‌تبصره – استخدام مربي و پرداخت حق‌التدريس براي آموزشهاي پائين‌تر از سطوح دانشگاهي تابع آيين‌نامه موضوع ماده 38 قانون ارتش خواهد‌بود. اصلاحات مورد نياز توسط ستاد كل سپاه با هماهنگي وزارت دفاع تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 26 – استخدام افراد در سپاه ، بدون نياز سازماني و همچنين استخدام و يا تغيير وضع پرسنل جز به يكي از صور مذكور در اين قانون مطلقاً‌ممنوع است.
‌بخش سوم – سازمان و طبقه بندي مشاغل
‌ماده 27 – تعداد و تركيب نيروي انساني سپاه و همچنين نسبت درجات و رتبه‌هاي آنان بر مبناي خط مشي، استراتژي و تهديدات، برابر جداول‌سازمان و تجهيزات مصوب و به نسبتي كه به وسيله ستاد كل سپاه تعيين و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد مشخص مي‌گردد.
‌تبصره 1 – جداول سازمان نيروي انساني سپاه و ستاد كل شامل محلهاي سازماني و ضرورت نظامي يا كارمندي يا مشترك بودن شغل و درجات و‌رتبه‌هاي متناسب براي هر محل سازماني حسب مورد توسط ستاد كل سپاه و ستاد كل تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
‌تبصره 2 – به منظور جلوگيري از تورم پرسنل كادر ثابت در سپاه و سازمانهاي وابسته در جداول سازماني مشاغل بايد به نحوي پيش‌بيني گردد كه‌حتي‌الامكان از پرسنل وظيفه پيماني و بسيجي استفاده شود.
‌ماده 28 – رسته عبارت است از مجموعه رشته‌هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند.
‌ماده 29 – مشاغل سپاه به تناسب احتياج نيروها و سازمانها از رسته‌هاي مختلف تشكيل مي‌شود. انواع رسته و علائم رسته‌اي و همچنين علائم‌درجات و شكل لباس پرسنل نظامي به موجب دستورالعملهايي خواهد بود كه توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
‌ماده 30 – بكارگيري پرسنل در مشاغل غير مرتبط با رسته آنان ممنوع بوده و سپاه موظف است به منظور ايجاد انعطاف در اجراي مأموريتهاي محوله‌به غير از رسته اصلي ، رسته رزمي يا پشتيباني رزمي ديگري براي كليه پرسنل پيش بيني نمايد.
‌تبصره – تغيير رسته پرسنل ممنوع مي‌باشد و در موارد لزوم برابر دستورالعملي است كه توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل‌خواهد رسيد.
‌ماده 31 – ستاد كل سپاه موظف است حداكثر ظرف مدت يك سال در چارچوب اين قانون كليه مشاغل سپاه را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار‌داده و شرح وظايف و شرايط احراز هر شغل را تعيين و پس از تأييد فرماندهي كل سپاه در انتصابات و ترفيعات ملاك عمل قرار دهد.
‌ماده 32 – ستاد كل سپاه موظف است مشاغل مختص كارمندان موضوع بند(ب) ماده 19 اين قانون را از نظر پيچيدگي و تخصص به سه گروه (1) ،(2)، و (3) و ميزان مهارت در انجام مشاغل هر يك از سه گروه را به سه رده (1) و (2) و (3) طبقه بندي نمايد. كميسيون ارزيابي مهارت در بدو‌استخدام تخصص و مهارت اين قبيل كارمندان را مورد ارزيابي قرار داده و گروه و رده آنان را تعيين مي‌نمايد.
‌ماده 33 – ستاد كل سپاه مي‌تواند بنا به دستور فرماندهي كل سپاه براي انجام وظايف پيش‌بيني نشده پستهاي موقت را ايجاد نموده و حداكثر ظرف‌مدت يك سال تكليف آنان را از لحاظ حذف شغل و يا درج آن در جداول سازمان معين نمايد.

*توجه: کارجوی گرامی، شرایط استخدام بانکها و نهاد‌های مختلف برای آن دسته از عزیزانی که علاقمند به فعالیت در یک بانک و یا یک نهاد مشخص هستند گردآوری و ارسال میگردند. بنابراین ارسال این شرایط به منزله ی اعلام آگهی استخدامی‌توسط نهاد یا بانک ذکر شده نمیباشد و مسلماً در صورت اعلام جذب نیرو توسط بانک و یا نهاد فوق الذکر از طریق سایت ایران استخدام طی یک آگهی اقدام به اطلاع رسانی خواهد شد.

nevisande

سلام ، امیدوارم مطالب من براتون مفید بوده باشه. خوشحال میشم نظرات و سوالاتتون رو تو قسمت دیدگاه ها بیان کنید.

دیدگاه ها
54 دیدگاه برای “شرایط ثبت نام استخدام سپاه در سال 98 – 99”
 1. Avatar

  قاسم قربانی هستم متولد ۱۳۷۷/۰۷/۰۷معدل آخرین سال تحصیلی ۱۸ از استان زنجان خیلی دوست دارم استخدام سپاه شوم

  • Avatar

   سلام دوست محترم به هسته گزینش سپاه برای پذیرش دانشگاه امام حسین اقدام نمایید.برای دانشکده عقیدتی درکنکورسراسری ثبت نام نمایید

 2. Avatar

  سلام خسته نباشید می خواستم بدونم که اگر کسی پدرش سابقه زندان داشته باشه از گزینش درسپاه محروم می شود یانه

  • Avatar

   سلام دوست محترم بستگی به دلیل زندانی شدن دارد.شانس کمترمی شود

 3. Avatar

  باسلام وعرض ادب من 2 اردیبهشت میخواهم اعزام به خدمت شوم میخواهم بدونم آیا میشود من الان ثبت نام سپاه بشم چگونه ثبت نام کی هست متولد79/9/19 شیعه 12 امامی سابقه هم ندارم پدرم درجنگ آسیب دیده ولی متاسفانه پرونده ندارد به همین دلیل جانباز حساب نمیشود وما هم دنبال کارش نیفتادیم باتشکر

  • Avatar

   سلام دوست محترم شما می توانید برای پذیرش اقدام نمایید

 4. Avatar

  سلام امین عسکرزاده ام از استان اصفهان با مدرک کاردانی It و با حرفه نقاش ساختمان و متولد ۱۳۷۱ و بسیجی فعال هم هستم میتونم استخدام سپاه بشوم

  • Avatar

   سلام دوست محترم شانس با توجه به مدرک ونیاز استان تان متفاوت هست

   • Avatar

    برای پذیرش باید به کجا مراجعه کنیم؟
    چرا رشته ها و عناوین استخدامی رو اعلام نمیکنید؟
    ممنون از لطفتون.

    • Avatar

     سلام دوست محترم به گزینش سپاه استان چون نیاز هراستان متفاوته

 5. Avatar

  سلام من از در استان زنجان در شهرستان طارم هستم من 18سال دارم و بسیج فعال هم هستم پدرم هم جانباز است من به سپاه ناحیه خودم مراجعه کردم به من گفتند که بعداز تحقیقات به من خبر می‌دهند من قبل از کرونا مراجعه کردم ولی به من هیچ خبری ندادند الان من چیکار کنم میترسم وقت استخدام بگذره لطفاً راهنمایی کنید

  • Avatar

   سلام دوست محترم الان پذیرش دربرخی استان انجام میشه مجددپیگیری نمایید

 6. Avatar

  سلام و خداقوت . من لییانس حسابداری دارم با معدل ۱۷.۵ از دانشگاه علمی کاربردی متولد ۷۱ فقط چون معافیت پزشکی دارم و موضوع پزشکی با جراحی چشم حل شده.
  میتونم اقدام به ثبت نام کنم؟؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم از نظر چشم شانس دارید ولی چون مدرکتون برای علمی کاربردی هست معمولا سخت گزینش میکنه برای استخدامی.گزینش سپاه پیگیرباشید

 7. Avatar

  سلام من۲۴ساله هستم دارای مدرک کارشناسی حسابداری دولتی،آیامیتونم جذب سپاه بشم؟شرایط استخدام چی هست؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم بله بامشاوران ما درارتباط باشید

 8. Avatar

  زمان ثبت نام به دانشگاه افسری سپاه چه موقع است؟
  وچگونه می توانیم و در کجا واسه آزمون افسری سپاه استخدام کنیم ؟؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم برای دانشگاه امام حسین علیه السلام از اردیبهشت ماه از طریق عضو گیری پایگاه تان یا گزینش سپاه استان ویا ازطریق خود دانشگاه اقدام نمائید. البته شرط ورودی ان یک سال حداقل بسیج فعال داشته باشید.

 9. Avatar

  باسلام
  دختری 27ساله هستم فرزند جانباز هستم لیسانس دارم و الانم مشغول به تحصیل در ی لیسانس دیگری.
  علاقمند به سپاه آیا میتونم استخدام بشم میپذیرن .و خواهشاً راهنمایی کنید که کجا برم

  • Avatar

   سلام دوست محترم پذیرش سپاه برای بانوان خیلی محدودهست

 10. Avatar

  باسلام.من ۱۵سال سن دارم و امسال هشتم را تمام کردم،فرزند جانباز هستم.وضعیت جسمانی خوبی دارم.آیا امکان ثبت نام در سپاه برای من وجود دارد؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم دانشگاه امام حسین بادیپلم نظری پذیرش داردعقیدتی سپاه هم باکنکورهست

 11. Avatar

  سلام معدل کل رشته من پایین تر از اونیه که در سپاه نوشته شده و پدر من ایثارگر هست آیا شانس دارم استخدام بشم یا از طریق سربازی استخدام سپاه بشم لطفاً راهنمایی کنید

 12. Avatar

  سلام خسته نباشید
  ببخشید چندتا سوال داشتم ایا تاریخ استخدامی سپاه کی است؟
  بنده سنم ۱۹ ساله و دیپلم کار دانش دارم ایا میتوانم استخدام شوم؟
  قد بنده ۱۶۷نیم است ایا میتوانم ثبت نام کنم؟
  چه درجه داری سپاه چه به صورت کارمند ایا میتوانم با این شرایط استخدام بشوم.
  لطفا راهنماییم کنین خواهش میکنم ممنونم از شما.

  • Avatar

   سلام دوست محترم افسری خیر پذیرش درجه داری بادیپلم کم هست

 13. Avatar

  سلام خسته نباشید من دانشجوی ترم دوم حسابداری هستم
  و میخواستم بدونم که ایا هنوز سپاه پاسدارن نیرو جذب میکنه و اگر جذب میکنه به کجا باید مراجعه کرد و شرایط لازمش چیه

  • Avatar

   سلام دوست محترم پذیرش اقایان باتوجه به رشته ونیاز استانها صورت می گیرد

 14. Avatar

  سلام من متولد۱۳۶۶/۱۲/۱۶ با مدرک دیپلم هستم و فرزند ایثارگر آیا امکان ثبت نام دارم

 15. Avatar

  سلام من دانشجو هستم چطور میتونم وارد سپاه بشم آیا تاریخ خاصی داره؟

  • Avatar

   سلام پذیرش دانشگاه امام حسین شرایط سن دیپلم وقد دارد استخدام هم شرایط جداگانه دارد.درصورت تمایل برای مشاوره جامعتر بامشاوران ما در ارتباط باشید

 16. Avatar

  سلام شریفی از استان خوزستان دیپلم فنی حرفه ای دارم و دارم فوق دیپلم میخونم میخواستم سپاه استخدام بشم درجه داری. پدرم نیز جانباز هست آیا میتونم استخدام بشم متولد ۷۹/۱۲/۷ هستم

  • Avatar

   سلام دوست محترم ظرفیت وزمان پذیرش هر استان ورشته ها متفاوت هست مدرک فوق دیپلم چه رشته ی رو دارید؟ مدرک مربوط به کدام دانشگاه می باشد؟درصورت تمایل بامشاوران ما درارتباط باشید

 17. Avatar

  سلام من ۲۵سالمه لیسانس معماری دارم پدرم هم جانباز ۳۵درصده با ۱۸ماه سابقه جبهه ساکن تهرانم ایا واجد شرایط استخدام هستم ممنون میشم جوابمو بدین…

  • Avatar

   سلام دوست محترم اگر رشته شما وقد معدل رو داشته باشید از لحاظ شرط سنی مشکلی ندارید

 18. Avatar

  سلام میخوام در سپاه استخدام شوم
  رشته ام کاردانش هست
  میشه یا نه

  • Avatar

   سلام دوست محترم دانشگاه امام حسین ع ودانشگاه عقیدتی سپاه از رشته نظری پذیرش دارد.پذیرش بادیپلم کم هست

 19. Avatar

  سلام
  وقت بخیر ، من دانشجوی ارشد رشته مکانیک جامدات هستم ( طراحی جامدات) درس هایم تمام شده فقد پایان نامه ام مانده می تونم گزنیش شوم . تشکر از شما

  • Avatar

   سلام دوست محترم شما باید شرط سن معدل واز چه دانشگاهی فارغ التحصیل شده اید ونیاز استان لازم هست

 20. Avatar

  با عرض ادب دانشگاه ازاد شیراز معدل ارشد ۱۴/۵۷

 21. Avatar

  سلام متولد 1382/05/16 از قم هستم خیلی علاقه مندم که سپاهی بشم و رشته تحصیلیم کامپیوتره و با همچین شرایطی میتونم عضو شم؟

 22. Avatar

  در سال 99 نیروی خانم جذب میکنید؟؟؟
  ممنون میشم جواب بدید

 23. Avatar

  سلام خسته نباشید با مدارک لیسانس در سپاه میخوام استخدام شم الان پذیرش هست در استان آذربایجان غربی

  • Avatar

   سلام دوست محترم از عضویابهای شهر خود پیگیری نمایید

 24. Avatar

  سلام یونس رخشانی هستم تازه رفتم تو۱۹سال میخواستم واسه سپاه ثبت نام کنم میشه راهنمایی کنین ممنون

  • Avatar

   سلام دوست محترم بامشاوران ما در ارتباط باشید تا شرایط رو کامل برای شما توضیح دهند

 25. Avatar

  با عرض سلام و ادب
  من 29سالمه لیسانس حسابداری از دانشگاه غیر انتفاعی خیلی علاقه به نظام دارم چندبار اقدام کردم ولی نیرو نمیگرفتن الان میخواستم ببینم چجوری میتوانم ثبت نام کنم و یه خدمت سپاه دربیام

  • Avatar

   سلام دوست پذیرش بانوان محدود ودرنهایت با عنوان بسیج ویژه برای امور فرهنگی هست

 26. Avatar

  سلام من همسرم متولد ۱۳۶۸ هست و لیسانس حقوق داره و پدرش بازنشسته سپاه هست میتونه برای استخدام سپاه اقدام کنه ؟اگه میشه کجا مراجعه کنه؟

  • Avatar

   سلام دوست محترم شرط سنی با کارشناسی30سال هست اگه شرایط دیگه داشته باشه

 27. Avatar

  سلام من ۱۸ سالمه کلاس دوازدهم رشته انسانی هستم خیلی دوست دارم استخدام رسمی سپاه بشوم عضو بسیج هستم و سابقه پزشکی ندارم میخواستم ازتون راهنمایی دریاف کنم ک چ زمانی باید اقدام ب ثبت نام کنم معدل سال دوم دبیرستانم هم ۱۸و نیم بوده لطفا دقیق راهنماییم کنید چون ب شغل های نظامی ب شدت علاقه دارم

  • Avatar

   سلام دوست محترم زمان ثبت نام مشخص نیست شما از دانشگاه امام حسین ع یا هسته گزینش استان یا نیروی زمینی سپاه یا عضویابهاپیگیری نمایید

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید