توجه داشته باشید که داوطلبان دارای مدرک دیپلم، (شامل دیپلم نظری و دیپلم فنی) و مدارک بالاتر ندارند، باید رشته ای متجانس با نوع دیپلم خود انتخاب کنند. البته رشته هایی نیز وجود دارد که محدودیتی در انتخاب آن ها وجود ندارد. برای اطلاع از این رشته ها و مشاوره انتخاب رشته کاردانی پیوشته دانشگاه آزاد با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید.

زمان ثبت نام بدون کنکور کاردانی پیوسته

تفاوت مدرک بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد با پذیرش با کنکور 98 – 99

هیچ  تفاوتی در ارزش بدون کنکور و با کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد وجود ندارد. حتی شرایط و میزان پرداخت شهریه نیز یکسان است. تنها تفاوت شرایط برای داوطلبان بدون کنکور و با کنکور در این است که ورودی های بدون کنکور اجازه دریافت انتقالی یا مهمان ندارند. (البته در برخی شرایط خاص اجازه دارند). 

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ، صرفا براساس سوابق تحصیلی انجام می شود. پیشنهاد می دهیم حتما برای انجام انتخاب رشته بدون کنکور کاردانی با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید.