نکته مهم:

  • ثبت نام بدون کنکور ورودی های جدید 98، دو مرحله ایی شد:

** مرحله اول:

ثبت نام اینترنتی و دریافت رسید انتخاب رشته

** مرحله دوم:

ثبت نام ده مرحله ای اینترنتی قبل از مراجعه حضوری به دانشگاه مربوطه