زمانبندی برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 99

زمانبندی برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 99 مطابق با جدول زیر می باشد:

 

نام آزمون 

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

کارشناسی ارشد ناپیوسته 99

برای مشاهده زمان ثبت نام کلیک کنید.

پنجشنبه 99/01/28 و جمعه 99/01/29

اگر از ثبت نام یا حضور در جلسه کنکور کارشناسی ارشد 99 جامانده اید، می توانید برای اطلاع از مهلت تمدید ثبت نام ، اطلاع از زمان ثبت نام بعدی و ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های سراسری، پردیس خودگردان، دانشگاه آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی ، با شماره تلفن های مندرج در همین صفحه تماس بگیرید.

کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 99

به همراه داشتن کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد ، برای تمامی شرکت کنندگان الزامی می باشد. کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد شامل مشخصات فردی و آزمون و علاقمندی های داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد می باشد. همچنین آدرس و ساعت حضور در جلسه آزمون در کارت ورود به جلسه درج شده است. 

توجه داشته باشید که حتما بعد از دریافت کارت کنکور کارشناسی ارشد 99، اطلاعات مندرج در آن را بررسی نمایید. درصورت وجود هر گونه مغایرت در اطلاعات مندرج در کارت و یا تصویر اشتباه یا نامشخص ، برای رفع نقص به باجه های رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد مراجعه نمایید. برای اطلاع از آدرس باجه های رفع نقص می توانید از طریق شماره تلفن های مندرج در همین صفحه با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید. 

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد می توانند برای دریافت کارت ورود به جلسه، به سایت ثبت نام کارشناسی ارشد ، مراجعه نمایند و یا از طریق شماره تلفن های مندرج در همین صفحه با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس گرفته و کارت خود را از کارشناسان این سامانه دریافت نمایند.