رشته های پزشکی دانشگاه آزاد

رشته ها پزشکی دانشگاه تهران

جهت مشاوره در زمینه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

رشته های پزشکی دانشگاه آزاد : در سالهای گذشته پذیرش در تمامی رشته های دانشگاه آزاد از طریق کنکور سراسری صورت می گرفت، و برای قبولی در رشته های دانشگاه آزاد لازم بود تا رتبه قبولی کسب کند.

امروزه انتخاب رشته دانشگاه آزاد در رشته های تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تحت نظارت سازمان سنجش صورت می پذیرد و مابقی رشته تحت نظارت سامانه دانشگاه آزاد.

در ادامه این مقاله لیست کد رشته های دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های پر مخاطب پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دکتری عمومی دامپزشکی  شرح داده شده است.

انتخاب رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

لیست رشته های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های پرمخاطب پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دکتری عمومی دامپزشکی از طریق دفترچه انتخاب رشته که سازمان سنجش در سایت خود قرار داده است دانشجو جذب می کند.

دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي – واحد تبريز

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33072 پزشکی 36 زن مرد
33073 دکتری عمومی دامپزشکی 30 زن مرد
33074 دندانپزشکی 16 زن مرد
33075 پزشکی 4 زن مرد بصورت خودگردان
33076 دندانپزشکی 4 زن مرد بصورت خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی – واحد شبستر

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33077 دکتری عمومی دامپزشکی 25 زن مرد

دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان غربي – واحد اروميه

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33078 دکتری عمومی دامپزشکی 25 زن مرد

دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل – واحد اردبيل

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33079 پزشکی 45 زن مرد
33080 پزشکی 6 زن مرد بصورت خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان – واحد خوراسگان

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33081 دندانپزشکی 20 زن مرد
33082 دندانپزشکی 20 زن مرد
33083 دندانپزشکی 5 زن مرد بصورت خودگردان
33084 دندانپزشکی 5 زن مرد بصورت خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان – واحد نجف آباد

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33085 پزشکی 40 زن مرد
33086 پزشکی 24 زن مرد
33087 پزشکی 6 زن مرد بصورت خودگردان
33088 پزشکی 6 زن مرد بصورت خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامي استان البرز – واحد كرج

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33089 دکتری عمومی دامپزشکی 30 زن مرد

دانشگاه آزاد اسلامي استان تهران – واحد پزشكي تهران

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33090 پزشکی 75 زن مرد
33091 پزشکی 75 زن مرد
33092 داروسازی 40 زن مرد
33093 داروسازی 40 زن مرد
33094 دندانپزشکی 40 زن مرد
33095 دندانپزشکی 40 زن مرد
33096 پزشکی 19 زن مرد بصورت خودگردان – محل برگزاری دوره علوم پایه در جزیره کیش
33097 پزشکی 19 زن مرد بصورت خودگردان
33098 داروسازی 10 زن مرد بصورت خودگردان
33099 داروسازی 10 زن مرد بصورت خودگردان
331000 دندانپزشکی 10 زن مرد بصورت خودگردان – محل برگزاری دوره علوم پایه در جزیره کیش

دانشگاه آزاد اسلامي استان تهران – واحد علوم و تحقيقات

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33102 دکتری عمومی دامپزشکی 50 زن مرد

دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري – واحد شهركرد

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33103 دکتری عمومی دامپزشکی 25 زن مرد

دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي – واحد مشهد

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33104 پزشکی 29 زن مرد
33105 پزشکی 29 زن مرد
33106 پزشکی 6 زن مرد بصورت خودگردان
33107 پزشکی 6 زن مرد بصورت خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامي استان سمنان – واحد دامغان

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33108 داروسازی 16 زن مرد
33109 داروسازی 4 زن مرد بصورت خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامي استان سمنان – واحد شاهرود

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33110 پزشکی 24 زن مرد
33111 پزشکی 6 زن مرد بصورت خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامي استان سمنان – واحد گرمسار

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33112 دکتری عمومی دامپزشکی 30 زن مرد

دانشگاه آزاد اسلامي استان سيستان وبلوچستان – واحد زاهدان

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33113 پزشکی 20 زن مرد
33114 پزشکی 5 زن مرد بصورت خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامي استان فارس – واحد شيراز

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33115 دندانپزشکی 16 زن مرد
33116 دندانپزشکی 4 زن مرد بصورت خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامي استان فارس – واحد كازرون

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33117 پزشکی 16 زن مرد
33118 دکتر عمومی دامپزشکی 29 زن مرد
33119 پزشکی 4 زن مرد بصورت خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامي استان قم – واحد قم

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33120 پزشکی 20 زن مرد
33121 پزشکی 5 زن مرد بصورت خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامي استان كردستان – واحد سنندج

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33122 دکتری عمومی دامپزشکی 25 زن مرد

دانشگاه آزاد اسلامي استان كرمان – واحد كرمان

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33123 پزشکی 24 زن مرد
33124 پزشکی 5 6 زن مرد بصورت خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامي استان لرستان – واحد بروجرد

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33125 دانپزشکی 20 زن مرد
33124 دانپزشکی 5 زن مرد بصورت خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران – واحد آيت ا… آملي

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33127 داروسازی 16 زن مرد
33128 داروسازی 4 زن مرد بصورت خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران – واحد بابل

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33129 دکتری عمومی دامپزشکی 25 زن مرد

دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران – واحد تنكابن

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33130 پزشکی 16 زن مرد
33131 پزشکی 4 زن مرد بصورت خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران – واحد ساري

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33132 پزشکی 24 زن مرد
33133 پزشکی 24 زن مرد
33134 پزشکی 6 بصورت خودگردان
33135 پزشکی 6 بصورت خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامي استان هرمزگان – مركز آموزش بين المللي قشم

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33136 پزشکی 25 زن مرد دوره علوم پایه در جزیره قشم و دوره فیزیوپاتولژی و بالینی در بندر عباس برگزار می گردد. بصورت خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامي استان يزد – واحد يزد

کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
33137 پزشکی 28 زن مرد
33138 پزشکی 7 زن مرد بصورت خودگردان

رشته های پزشکی دانشگاه آزاد

دانلود دفترچه انتخاب رشته تجربی رشته های پزشکی دانشگاه آزاد

 

جهت مشاوره در زمینه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید