ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان 98

رتبه و تراز لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان 98

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

 
ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی آغاز شد. داوطلبان از دی ماه 98 برای ثبت نام نهایی در تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان به نشانی sanjesh.org مراجعه نمایند. در این صفحه از جزئیات کامل نحوه ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و مدارک لازم برای ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان مطلع می شوید. برای دریافت نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و انجام ثبت نام نهایی تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان به سابت سنجش مراجعه کنید و یا با شماره تلفن های موجود در این صفحه تماس بگیرید ، کارشناسان مراحل ثبت نام نهایی تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان را نیز برای متقاضیان عزیز انجام می دهند.
برای مشاهده نتایج نهایی تکمیل ظرفیت به سایت سنجش مراجعه کنید و یا با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید.
 
دانشگاه فرهنگیان
 

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان 98

اطلاعيه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌كشور درخصوص اعلام نتايج نهايي پذيرفته‌شدگان رشته‌‌هاي‌ تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان ودانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در مرحله تكميل ظرفيت آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1398

 بدين‌وسيله توجه داوطلباني را كه اسامي آنها به عنوان پذيرفتهشده نهايي هر يك از رشتههاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان ويا دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1398 در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اعلام شده است، به موارد ذيل جلب مي‌نمايد:

كليه پذيرفته‌شدگانمی توانند يك هفته بعد از اعلام اسامي پذيرفته شدگان در سايت اين سازمان براي اطلاع از برنامه زماني، مكان، مدارك مورد نياز و نحوه ثبت نام اينتر نتي و يا مراجعه حضوري خود جهت ثبت‌نام، با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور، تماس بگیرند. بديهي است عدم مراجعه به موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام به منزله انصراف قطعي از تحصيل آنها تلقي خواهد شد.

الف- مداركي كه پذيرفته‌شدگان لازم است به هنگام ثبت‌نام ارائه نمايند:

1- كليه پذيرفته‌شدگان بايد داراي يكي از مدارك پايان دوره كارداني (فوق ديپلم) و يا گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي يا ديپلم چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه (داراي بخش و شهر محل اخذ مدرك) باشند و با در نظر داشتن ضوابط تاريخ اخذ مدرك تحصيلي كه قبلاً در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) به اطلاع رسيده براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.

2- اصل و تصوير مدرك ديپلم و يا گواهي تحصيلي پايان دوره متوسطه و دو سال ما قبل آن براي كليه پذيرفته‌شدگان اعم از نظام جديد و يا  نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام تصوير آن كه بخش و شهر محل اخذ مدرك تحصيلي در آن مشخص باشد. 

3- اصل و يا گواهي مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكدههاي فني و حرفهاي براي پذيرفتهشدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تا تاريخ 98/06/31) به انضمام تصوير آن، همچنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه، سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهر محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم در آن مشخص شده باشد، به انضمام يك برگ تصوير آن.

4- اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سري تصوير از اين مدارك.

5- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري (پذيرفته شدگان مرد كه براي آنان معافيت تحصيلي درخواست مي‌گردد لازم است دوازده قطعه عكس همراه داشته باشند). 

6- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 36 دفترچه راهنماي شماره يك آزمون سراسري سال 1398 مشخص كند (براي برادران).

7- با توجه به بخشنامه 221446/460 رياست‌ محترم‌ مركز سنجش آموزش ‌و پرورش كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست به همراه تصوير گواهي پيش‌دانشگاهي خود به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه و درخواست تاييديه‌ي تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصيل خود را نمايند و رسيد مربوط را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند. كليه پذيرفته‌شدگان حتماً عنوان رشته قبولي و عنوان و آدرس دانشگاه محل قبولي خود را در زمان تكميل فرم در دفاتر پيشخوان اعلام نمايند.

8- ارائه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه‌هاي نظام جديدآموزش متوسطه (رياضي‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال‌هاي 1384 به بعد كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است در هنگام ثبت‌نام ضروري مي‌باشد. 

9- اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش‌دانشگاهي (رياضي ‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر) در هر يك ‌از سال‌هاي 1391 الي 1398 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

ب- تذكرات مهم در رابطه اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي:

1- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شدگان نهايي هر يك از رشته هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان در مرحله تكميل ظرفيت اعلام گرديده است، چنانچه جزء پذيرفته‌شدگان رشته متمركز آزمون سراسري سال 1398 (اعلام اسامي شهريور ماه) باشند، برابر ضوابط اعلام شده قبولي آنان در رشته متمركز لغو شده و منحصراً مي‌بايست در رشته پذيرفته‌شده مرحله تكميل ظرفيت ثبت‌نام و ادامه تحصيل دهند. اين دسته از داوطلبان نياز به انصراف از رشته قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد. 

2- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي مرحله تكميل ظرفيت درج گرديده، خواه در مؤسسه آموزش عالي ذيربط ثبت‌نام نمايند و يا ننمايند، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1398 بمنظور انتخاب رشته هاي تحصيلي دوره روزانه نمي باشند و در صورت شركت در آزمون سراسري سال 1398، با رعايت شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام منحصراً در رشته‌هاي مربوط به دوره‌هاي غير روزانه پذيرش خواهند شد.

3- داوطلبانيكه در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي اين مرحله قرار گرفته‌اند، چنانچه در رديف پذيرفته‌شدگان رشته نيمه‌متمركز آموزش تربيت‌بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و يا آموزش علوم ورزشي دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي نيز قبول شوند، ملزم به ثبت‌نام در رشته قبولي نيمه‌متمركز بوده و قبولي مرحله تكميل‌ظرفيت آنان كان لم يكن تلقي خواهد شد.

4- گزينش رشته‌هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان در مرحله تكميل ظرفيت از بين داوطلباني كه در مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش شركت نموده‌اند و از سوي ارگان مربوط تاييد شده اند با در نظر داشتن نمره علمي در زير گروه رشته مذكور بررسي انجام شده است. لذا اسامي داوطلباني كه به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام نشده است، يا مردود مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش بودند و يا در گزينش نهايي در مقايسه با ساير پذيرفته‌شدگان مردود علمي شناخته شده اند. 

داوطلبان گرامی می توانند برای انجام ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان 98 ، از طریق تلفن ثابت با شماره ده رقمی 9099071613 تماس بگیرند، کارشناسان راهنمای شما  خواهند و مراحل ثبت نام را برای داوطلبان عزیز انجام خواهند داد.

 

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان 98

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید