با رتبه 10000 کجا قبول میشم

با رتبه 10000 کجا قبول میشم

جهت مشاوره در زمینه با رتبه 10000 کجا قبول میشم

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

با توجه به سوالات متداول داوطلبان، در این مقاله به بیان رشته و دانشگاه های قبولی با رتبه 10000 در هر یک از گروه های آزمایشی انسانی، تجربی و ریاضی پرداخته ایم. آگاهی از رتبه و دانشگاه قبولی داوطلبانی که حدود رتبه 10 هزار را کسب کرده اند، به انتخاب رشته دقیق تر داوطلبان کمک بسیاری خواهد کرد.

در ادامه مقاله لیست رشته های قبولی هر یک از گروه های آزمایشی انسانی، تجربی و ریاضی که حدود رتبه 10000 را کسب کرده اند را  گردآوری کرده ایم.

 با رتبه 10000 انسانی کجا قبول میشم

با رتبه 10000 انسانی کجا قبول میشم؟ با توجه به اهمیت فرآیند انتخاب رشته و آگاهی داوطلبان، در ادامه مقاله لیست رشته و دانشگاه های قبولی داوطلبان کنکور سراسری انسانی که در سال های اخیر حدود رتبه 10000 را کسب کرده اند ارائه شده است. با مقایسه کارنامه خود با رتبه های ارائه شده در این مقاله می توانید شانس خود را برای قبولی در رشته و دانشگاه مورد نظر تخمین بزنید.

داوطلبانی که در کنکور انسانی حدود رتبه ده هزار را در سهمیه منطقه یک کسب کرده اند در دانشگاه های زیر قبول شده اند:

رشته و دانشگاه های قبولی داوطلبان انسانی با رتبه قبولی 10000 در سهمیه منطقه یک
دانشگاه پذیرفته شده رشته داوطلب رتبه قبولی داوطلب
موسسه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد حقوق 10106
دانشگاه قم زبان و ادبیات فارسی 10127
دانشگاه بجنورد علوم سیاسی 10825

داوطلبانی که در رشته انسانی در سهمیه منطقه دو حدود رتبه ده هزار را کسب کرده اند، در رشته محل های زیر پذیرفته شده اند:

رشته و دانشگاه های قبولی داوطلبان انسانی با رتبه قبولی 10000 در سهمیه منطقه دو
دانشگاه پذیرفته شده رشته داوطلب رتبه قبولی داوطلب
دانشگاه قم زبان و ادبیات عربی 10024
دانشگاه زابل (نوبت دوم) حقوق 10181
دانشگاه شهید باهنر – کرمان فلسفه 10276

داوطلبانی که در رشته انسانی در سهمیه منطقه سه حدود رتبه 10 هزار را کسب کرده اند، در رشته محل های زیر پذیرفته شده اند:

رشته و دانشگاه های قبولی داوطلبان انسانی با رتبه قبولی 10000 در سهمیه منطقه سه
دانشگاه پذیرفته شده رشته داوطلب رتبه قبولی داوطلب
دانشگاه شیراز جامعه شناسی 10035
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران حقوق 10499
دانشگاه قم علوم تربیتی 10045

داوطلبان رشته انسانی برای کسب اطلاعات تکمیلی تر در رابطه با انتخاب رشته می توانند به مطالعه مقاله زیر بپردازند:

رشته و دانشگاه های قبولی با رتبه 10 هزار تجربی

رشته و دانشگاه های قبولی با رتبه 10 هزار تجربی

آگاهی از آخرین دانشگاه و رشته قبولی پذیرفته شدگان داوطلبان رشته تجربی که حدود رتبه 10 هزار را در سهمیه منطقه یک، سهمیه منطقه دو و سهمیه منطقه سه کسب کرده اند به انتخاب رشته دقیق تر داوطلبان کمک شایانی خواهد کرد. در ادامه مقاله رشته محل های قبولی داوطلبان کنکور سراسری تجربی که حدود رتبه قبولی 10000 را کسب کرده اند را مشاهده می کنید.

رشته و دانشگاه قبولی داوطلبان کنکور تجربی با رتبه 10 هزار در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه های قبولی داوطلبان تجربی با رتبه قبولی 10000 در سهمیه منطقه یک
دانشگاه پذیرفته شده  رشته داوطلب رتبه قبولی داوطلب
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 10162
دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری هوشبری 10499
دانشگاه علوم پزشکی شیراز بهداشت عمومی 9926

رشته و دانشگاه قبولی داوطلبان کنکور تجربی با رتبه 10 هزار در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه های قبولی داوطلبان تجربی با رتبه قبولی 10000 در سهمیه منطقه دو
دانشگاه پذیرفته شده  رشته داوطلب رتبه قبولی داوطلب
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شنوایی سنجی

10215

دانشگاه علوم پزشکی یزد پرستاری 10843

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

پرستاری 10235

رشته و دانشگاه قبولی داوطلبان کنکور تجربی با رتبه 10 هزار در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه های قبولی داوطلبان تجربی با رتبه قبولی 10000 در سهمیه منطقه سه
دانشگاه پذیرفته شده  رشته داوطلب رتبه قبولی داوطلب

دانشگاه علوم پزشکی همدان

مامایی

10498

دانشگاه علوم پزشکی ساوه پرستاری 10835

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پرستاری 10647

رشته های قبولی با رتبه 10000 ریاضی 

رشته و دانشگاه های قبولی با رتبه 10000 ریاضی

با رتبه 10000 ریاضی کجا قبول میشم؟ در ادامه مقاله رشته و دانشگاه های داوطلبان رشته ریاضی با رتبه قبولی ده هزار ارائه شده است. با مقایسه کارنامه خود با رتبه های ارائه شده در این مقاله می توانید شانس قبولی خود را برای قبولی در رشته های مهندسی تخمین بزنید. در جدول زیر، لیست رشته های قبولی داوطلبان کنکور ریاضی در سهمیه منطقه یک، سهمیه منطقه دو و سهمیه منطقه سه ارائه شده است.

دانشگاه و رشته قبولی داوطلبان ریاضی با رتبه قبولی 10 هزار در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه های قبولی داوطلبان ریاضی با رتبه قبولی 10000 در سهمیه منطقه یک
دانشگاه پذیرفته شده  رشته داوطلب رتبه قبولی داوطلب

دانشگاه سمنان

مهندسی شهرسازی

10018

دانشگاه مازندران – بابلسر

علوم کامپیوتر 10396

دانشگاه قم

اقتصاد 10530

دانشگاه و رشته قبولی داوطلبان ریاضی با رتبه قبولی 10 هزار در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه های قبولی داوطلبان ریاضی با رتبه قبولی 10000 در سهمیه منطقه دو
دانشگاه پذیرفته شده  رشته داوطلب رتبه قبولی داوطلب

دانشگاه صنعتی اراک

مهندسی برق

10100

دانشگاه ملایر

مهندسی کامپیوتر 10499

دانشگاه بوعلی سینا

مهندسی مواد و متالوژی 10138

دانشگاه و رشته قبولی داوطلبان ریاضی با رتبه قبولی 10 هزار در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه های قبولی داوطلبان ریاضی با رتبه قبولی 10000 در سهمیه منطقه دو
دانشگاه پذیرفته شده  رشته داوطلب رتبه قبولی داوطلب

دانشگاه زنجان

مهندسی شیمی

10594

دانشگاه کردستان – سنندج

مهندسی مکانیک 10132

دانشگاه اراک

شیمی محض 10584

سوالات متداول داوطلبان

  • انتخاب رشته دانشگاه سراسری از طریق چه سایتی صورت می گیرد؟

داوطلبان برای انتخاب رشته دانشگاه سراسری باید به سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه نمایند.

  • در انتخاب رشته سراسری داوطلبان مجاز به انتخاب چند کد رشته محل می باشند؟

داوطلبان مجاز به انتخاب 150 کد رشته محل در انتخاب رشته دانشگاه سراسری می باشند.

  • احتمال قبولی با رتبه 10000 تجربی در رشته های پزشکی وجود دارد؟

خیر. قبولی با رتبه 10 هزار در شاخه های پزشکی بسیار پایین است.

  • با رتبه 10000 کنکور سراسری کجا قبول میشم؟

در مقاله بالا رشته و دانشگاه های قبولی داوطلبان در هریک از گروه های آزمایشی ارائه داده شده است.

جمع بندی

در این مقاله لیست رشته و دانشگاه های قبولی داوطلبان با تراز 10000 در هر یک از گروه های آزمایشی ارائه شد. برای انتخاب رشته تخصصی کنکور می توانید با خریداری بسته های ویژه از تخفیفات ما برخوردار شوید.

جهت مشاوره در زمینه با رتبه 10000 کجا قبول میشم

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید