تماس با برترین مشاوران کشور

تماس از تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱

تماس از همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

صدای مشاوران / کنکور و انتخاب رشته / کارنامه و رتبه قبولی در رشته ها

کارنامه و رتبه قبولی در رشته ها

رتبه قبولی رشته های پردیس خودگردان یا پردیس های بین الملل

ثبت نام بدون کنکور دکتری پردیس کیش دانشگاه تهران 98

 با چه رتبه هایی می شود در رشته های پردیس های خودگردان یا پردیس های بین الملل قبول شد ؟ اطلاع از رتبه قبولی رشته های پردیس خودگردان یا پردیس های بین الملل، برای برنامه ریزی قبولی در دانشگاه های پردیس خودگردان مورد نیاز داوطلبان است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم درمورد …

ادامه نوشته »

کارنامه و رتبه قبولی رشته های دانشگاه علوم پزشکی تهران

در این صفحه از کارنامه و رتبه قبولی رشته های دانشگاه علوم پزشکی تهران و رتبه لازم برای دانشگاه تهران مطلع می شوید. با استفاده از کارنامه قبولی پزشکی 97 و حداقل درصد برای قبولی پزشکی می توانید برای قبولی در کنکور برنامه ریزی کنید. همچنین اطلاع از حدود رتبه …

ادامه نوشته »

آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه تهران 97 | پرستاری تهران

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه تهران-1

داوطلبان کنکور 98 ، می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه تهران در کنکور 97 ، برای قبولی در رشته پرستاری برنامه ریزی کنند. همچنین اطلاع از حدود رتبه قبولی پرستاری دانشگاه تهران ، به قبولی در انتخاب رشته کنکور 98 و داشتن انتخابی نزدیک به واقعیت …

ادامه نوشته »

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه تهران 97 | مامایی تهران

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه تهران

داوطلبان کنکور 98 ، می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه تهران در کنکور 97 ، برای قبولی در رشته مامایی برنامه ریزی کنند. همچنین اطلاع از حدود رتبه قبولی مامایی دانشگاه تهران ، به قبولی در انتخاب رشته کنکور 98 و داشتن انتخابی نزدیک به واقعیت …

ادامه نوشته »

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه تهران 97 | فیزیوتراپی تهران

آخرین رتبه قبولی رشته فیزوتراپی دانشگاه تهران-1

در این صفحه از آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه تهران مطلع می شوید. با مشاهده رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه تهران برای قبولی فیزیوتراپی در انتخاب رشته کنکور 98 برنامه ریزی کرده و انتخاب رشته صحیحی داشته باشید. رتبه قبولی و نمونه کارنامه قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه تهران در اختیار داوطلبان …

ادامه نوشته »

آخرین رتبه قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه تهران 97

آخرین رتبه قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه تهران

داوطلبان کنکور 98 ، می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه تهران در کنکور 97 ، برای قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت برنامه ریزی کنند. همچنین اطلاع از حدود رتبه قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه تهران ، به قبولی در انتخاب رشته کنکور 98 …

ادامه نوشته »

آخرین رتبه قبولی گفتاردرمانی دانشگاه تهران 97 | گفتاردرمانی تهران

آخرین رتبه قبولی گفتاردرمانی دانشگاه تهران

داوطلبان کنکور 98 ، می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی گفتاردرمانی دانشگاه تهران در کنکور 97 ، برای قبولی در رشته گفتاردرمانی برنامه ریزی کنند. همچنین اطلاع از حدود رتبه قبولی گفتاردرمانی دانشگاه تهران ، به قبولی در انتخاب رشته کنکور 98 و داشتن انتخابی نزدیک به واقعیت …

ادامه نوشته »

آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه تهران 97 | اتاق عمل تهران

آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه تهران

داوطلبان کنکور 98 ، می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه تهران در کنکور 97 ، برای قبولی در رشته اتاق عمل برنامه ریزی کنند. همچنین اطلاع از حدود رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه تهران ، به قبولی در انتخاب رشته کنکور 98 و داشتن انتخابی …

ادامه نوشته »

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران 97 | علوم آزمایشگاهی تهران

قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران

در این صفحه از آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران و کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی داوطلبان کنکور 97 ، برای قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران مطلع می شوید. داوطلبان گروه تجربی با اطلاع از حدود رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران می توانند برای قبولی در این رشته برنامه ریزی کرده …

ادامه نوشته »

آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه تهران 97 | شنوایی سنجی تهران

آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه تهران-1

در این صفحه از آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه تهران مطلع می شوید، برای قبولی شنوایی سنجی تهران نیاز به آگاهی از حدود رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه تهران خواهید داشت. به همین دلیل رتبه قبولی شنوایی سنجی و کارنامه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه تهران، در کنکور قبلی را …

ادامه نوشته »

آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه تهران 97 | رادیولوژی تهران

آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی راديولوژی دانشگاه

در این صفحه از آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه تهران مطلع می شوید. برای کسب رتبه قبولی رادیولوژی دانشگاه تهران و قبولی در انتخاب رشته کنکور سراسری 98 نیاز به اطلاع از حدود رتبه مورد نیاز برای قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی خواهید داشت. در اینجا علاوه بر رتبه …

ادامه نوشته »

آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه تهران 97 | هوشبری تهران

آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه تهران

  در این صفحه آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه تهران در کنکور 97 را مشاهده می کنید. برای قبولی هوشبری تهران لازم است از رتبه قبولی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مطلع باشید. با استفاده از رتبه قبولی هوشبری دانشگاه تهران برای مطالعه کنکوری برنامه ریزی کرده و انتخاب …

ادامه نوشته »