تماس با برترین مشاوران کشور

تماس از تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱

تماس از همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

خانه / آزمون نظام مهندسی / منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری 97
اعتراض به نتایج آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری 97

جهت مشاوره در زمینه منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری 97

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

 لیست منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری 97 – 98 از طریق این مقاله در اختیار داوطلبان آزمون نظام مهندسی رشته زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی 97 ، تاریخ و زمان ثبت نام آزمون نظام مهندسی را در همین سایت مطالعه نمایند.

داوطلبان شرکت در آزمون نظام مهندسی رشته معماری می توانند جهت رفع هرگونه سوال در رابطه با منابع آزمون نظام مهندسی معماری سال 97 از طریق تلفن ثابت 9099071611 با کارشناسان تماس حاصل فرمایند.

لیست منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری

لیست منابع آزمون نظام مهندسی معماری سال 97 – 98 به شرح ذیل می باشد:

رشته معماری(طراحی)

– مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)

– مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان) (۱۳۹۲)

– مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۹۲)

– مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها) (۱۳۹۲)

– مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)

– مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا) (۱۳۹۶ )

– مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)

– مبحث بیستم ( علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)

– مبحث بیست و یکم ( پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری

مبانی طراحی معماری *

جزئیات اجرائی ساختمان *

ضوابط بلند مرتبه سازی *

ضوابط مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

  • نکته۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
  • نکته۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  • نکته۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

 رشته معماری(نظارت)

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ 94/12/05 هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همین وب‌سایت)

– مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)

– مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)

– مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۲)

– مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (۱۳۹۲)

– مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- ( ۱۳۹۲)

– مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۹۲)

– مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )- ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

– مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

– مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)

– مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۹۲)

– مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)

– مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶)

– مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)

– مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)

– مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی)-( ۱۳۸۹)

– مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا) (۱۳۹۶ )

– مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)

– مبحث بیستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)

– مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)

– مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (۱۳۹۲)

راهنمای صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۲)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخشهای نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)

گودبرداری و سازه‌های نگهبان *

روشها و مسائل اجرایی*

مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

راهنمای – مبحث شانزدهم(تاسیسات بهداشتی) (۱۳۹۲)

– برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

  • نکته۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
  • نکته۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  • نکته۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

 رشته معماری(اجرا)

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ 94/12/05 هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همین وب‌سایت)

– مبحث دوم: ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)

– مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)

– مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۲)

– مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (۱۳۹۲)

– مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- ( ۱۳۹۲)

– مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۹۲)

– مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )- ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

– مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

– مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)

– مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۹۲)

– مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)

– مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶)

– مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)

– مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)

– مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹)

– مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا)- (۱۳۹۶ )

– مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)

– مبحث بیستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)

– مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)

– مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (۱۳۹۲)

راهنمای صرفه‌جویی در مصرف انرژی(۱۳۹۲)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)

گودبرداری و سازه‌های نگهبان *

روشها و مسائل اجرایی*

نظام فنی و اجرائی کشور

مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری*

قوانین صنعت بیمه و مالیات*

مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه*

قانون کار*

ماشین آلات ساختمانی*

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن ها

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

  • نکته۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
  • نکته۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  • نکته۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

داوطلبان شرکت در آزمون نظام مهندسی رشته معماری می توانند جهت رفع هرگونه سوال در رابطه با منابع آزمون نظام مهندسی معماری سال 97 از طریق تلفن ثابت 9099071611 با کارشناسان تماس حاصل فرمایند.

منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری 97
2 (40%) 1 vote

جهت مشاوره در زمینه منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری 97

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

همچنین ببینید

اعتراض به نتایج آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی 97

لیست منابع آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی 97 – 98 از طریق این مقاله در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − پانزده =